Rada Agencji Badań Medycznych

Minister Zdrowia powołał szesnastu ekspertów, którzy zasiądą w radzie Agencji Badań Medycznych – poinformowała we wtorek PAP agencja. Eksperci będą m.in. opiniować kierunki działalności badawczej instytucji i zasady podziału środków finansowych...

Czytaj Więcej

Informacje o Agencji Badań Medycznych

Agencja Badań Medycznych (ABM) – jest państwową osobą prawną odpowiedzialną za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

dr n. med. Radosław Sierpiński
p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych

ABM będzie prowadzić działalność analityczną dotyczącą oceny podejmowanych decyzji i ich wpływu na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Opracowane analizy pozwolą na przedstawienie konkretnych rozwiązań, dzięki którym system opieki zdrowotnej będzie mógł funkcjonować w sposób bardziej przydatny dla pacjentów.