Aktualnie znajdujesz się na:

Agencja Badań Medycznych opracowała certyfikowany kurs ICH Good Clinical Practice

Znajomość zasad Dobrej Praktyki Klinicznej jest niezbędna w codziennej pracy osób związanych z prowadzeniem badań klinicznych, a regularne podnoszenie kwalifikacji w tym zakresie pozwala na zachowanie standardów i jakości badań, a co najważniejsze zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta. Z myślą o tym, Agencja Badań Medycznych opracowała certyfikowany kurs ICH Good Clinical Practice.

Kurs obejmuje zagadnienia ujęte w międzynarodowych wytycznych (International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use - Good Clinical Practice) określających zasady prawidłowego prowadzenia badań klinicznych, tak zwanej Dobrej Praktyki Klinicznej (Good Clinical Practice). Zasady Dobrej Praktyki Klinicznej określają jednolite normy prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w krajach skandynawskich, w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii. Przestrzeganie tych zasad gwarantuje ochronę praw i zachowanie bezpieczeństwa osób uczestniczących w badaniach klinicznych oraz wiarygodność uzyskanych danych.

Certyfikowany kurs ICH Good Clinical Practice opracowany przez Agencję ma formułę online, jest nieodpłatny i umożliwia uzyskanie imiennego certyfikatu w języku angielskim z akredytacją międzynarodowej organizacji TransCelerate BioPharma Inc. Szkolenie dostarcza uczestnikom wiedzy na temat standardów etycznych i proceduralnych obowiązujących podczas prowadzenia badań klinicznych, co zapewnia ochronę praw i bezpieczeństwo uczestników badań, wiarygodność i rzetelność danych oraz zgodność z wymogami regulacyjnymi. Szkolenie skupia się także na pozostałych istotnych aspektach z zakresu Dobrej Praktyki Klinicznej, takich jak obowiązki sponsora i badacza, planowanie, prowadzenie i nadzór nad badaniem oraz dokumentacja w badaniu klinicznym. Uczestnictwo w kursie ICH Good Clinical Practice może otworzyć nowe możliwości zawodowe i poprawić perspektywy kariery zawodowej, a posiadanie certyfikatu zwykle jest wymagane bądź cenione u pracodawców z branży badań klinicznych. Kurs jest przeznaczony dla studentów, absolwentów i doktorantów kierunków, medycznych i pokrewnych, jak również dla badaczy, farmaceutów, pielęgniarek oraz innych specjalistów związanych z prowadzeniem badań klinicznych.

Każdy uczestnik samodzielnie dokonuje rejestracji na platformie szkoleniowej. Dostęp do kursu przyznawany jest automatycznie. Po zapoznaniu się z materiałem szkoleniowym, uczestnik przystępuje do testu, który składa się z 12 pytań. Po ukończeniu testu z wynikiem pozytywnym generowany jest imienny certyfikat. Certyfikat ten jest ważny przez okres 3 lat.

Zachęcamy do udziału w naszym kursie, który zapewni trwałe podstawy z zakresu Dobrej Praktyki Klinicznej i pomoże w osiągnięciu zawodowych celów.

Rejestracja i kurs dostępne są na naszej stronie: KURS oraz w zakładce Polska Sieć Badań Klinicznych.

Opcje strony

do góry