Pacjent

Obszary działalności

Agencja Badań Medycznych powstała, aby lepiej wykorzystywać w Polsce potencjał rozwoju badań medycznych i nauk o zdrowiu, zwłaszcza w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych, które stanowią obecnie ok. 2 proc. wszystkich zarejestrowanych badań. Dla porównania, w krajach Europy Zachodniej wskaźnik ten wynosi około 40 proc. Celem Agencji jest zwiększenie odsetku niekomercyjnych badań klinicznych do poziomu 20-30 proc. 

Głównym celem rozwoju niekomercyjnych badań klinicznych będzie poszukiwanie nowych metod leczenia w najbardziej palących obszarach medycyny: onkologii i kardiologii, a także w chorobach rzadkich. Obszary te bardzo często pozostają bowiem poza zainteresowaniem prywatnych firm. Zapewnienie pacjentom onkologicznym, kardiologicznym oraz cierpiącym na schorzenia rzadkie możliwości przeprowadzenia badań klinicznych ma kluczowe znaczenia dla całego systemu ochrony zdrowia. W przyszłości zaowocuje to dostępem do nowoczesnych terapii lekowych czy obniżeniem kosztów leczenia wybranych chorób.

Badania prowadzone przez ABM posłużą ocenie skuteczności i bezpieczeństwa leków oraz technologii już stosowanych na rynku, a także wyłączeniu z systemu tych technologii, które są nieskuteczne. Sprawdzenie skuteczności działania wybranych technologii w warunkach polskiego systemu ochrony zdrowia ułatwi organom odpowiedzialnym za refundację i taryfikację podejmowanie decyzji w tym zakresie.

Agencja będzie wspierać również rozwój badań populacyjnych i epidemiologicznych z różnych obszarów zdrowia publicznego. Zebrane dane pozwolą na przygotowanie analiz eksperckich, określających np. przyczyny zróżnicowania zapadalności na określone schorzenia czy wskaźników śmiertelności z powodu wybranych chorób w poszczególnych regionach Polski. Podstawą ich opracowania nie będą, jak dotychczas, ogólne szacunki, tylko własne, krajowe badania.

Zadaniem ABM będzie zapewnienie proporcjonalnego finansowania nauk medycznych i nauk o zdrowiu we wszystkich istotnych zakresach:

  • badań podstawowych,
  • prac badawczo-rozwojowych,
  • badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
  • badań epidemiologicznych,
  • badań dotyczących zarządzania,
  • rozwoju i optymalizacji systemu ochrony zdrowia.

Opcje strony

do góry