Dołącz do Polskiej Sieci Badań Klinicznych

W zależności od charakteru prowadzonej działalności do Polskiej Sieci Badań Klinicznych (PSBK) można dołączyć jako: 

OBSERWATOR 

Obserwatorami Polskiej Sieci Badań Klinicznych mogą zostać: instytuty badawcze uczestniczące w systemie ochrony zdrowia, uczelnie publiczne uprawnione do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim, podmioty lecznicze utworzone przez Skarb Państwa reprezentowane przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo jednostki samorządu terytorialnego, które posiadają kontrakt z NFZ . Ponadto, obligatoryjnym wymogiem jest doświadczenie w realizacji badań klinicznych. Przed aplikacją prosimy o zapoznanie się z treścią Porozumienia (Pliki do pobrania). 

Uzyskanie statusu Obserwatora daje dostęp do naszych działań i wydarzeń. Obserwator może uczestniczyć w Zgromadzeniach Ogólnych PSBK oraz Grupach Roboczych Sieci. Ponadto, będzie miał dostęp do Portalu PSBK. 

ZŁÓŻ FORMULARZ APLIKACYJNY - CZĘŚĆ A NA OBSERWATORA


CZ​​​​​​ŁONEK

Członkiem PSBK, oprócz beneficjentów konkursów na utworzenie i rozwój CWBK, mogą zostać podmioty, które przez co najmniej 6 miesięcy posiadały status Obserwatora Polskiej Sieci Badań Klinicznych oraz spełniają minimalne wymagania określone w Modelowym Standardzie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych 2.0, w zakresie: zasobów ludzkich, systemów jakościowych i wspierających oraz szkoleń personelu. Przed aplikacją prosimy o zapoznanie się z treścią Porozumienia (Pliki do pobrania). 

Uzyskanie statusu Członka, daje dodatkowe możliwość w postaci udziału w głosowaniu nad uchwałami Zgromadzania Ogólnego Polskiej Sieci Badań Klinicznych, pełnego dostępu do Systemu eCRF (ang. Electronic Case Report Form) Agencji Badań Medycznych oraz możliwości kandydowania na przedstawiciela Zgromadzenia Ogólnego w Radzie Sieci. 

ZŁÓŻ FORMULARZ APLIKACYJNY - CZĘŚĆ B NA CZŁONKA


PARTNER 

Partnerami Polskiej Sieci Badań Klinicznych mogą zostać: stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz infrastruktury badawcze z Unii Europejskiej lub państw stowarzyszonych, których cele są tożsame z misją PSBK. Przed aplikacją prosimy o zapoznanie się z treścią Porozumienia (Pliki do pobrania). 

Partnerstwo z Siecią daje możliwość wspólnej i silnej współpracy na rzecz rozwoju polskiego rynku badań klinicznych, a tym samym zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat badań klinicznych i dostępności pacjentów do innowacyjnych terapii.

ZŁÓŻ FORMULARZ APLIKACYJNY - CZĘŚĆ C NA PARTNERA

 

 

Opcje strony

do góry