Aktualnie znajdujesz się na:

Tydzień dla serca z ABM: zapobieganie pozawałowej niewydolności serca

Trwa Tydzień dla Serca. To czas, w którym warto zwrócić uwagę na profilaktykę chorób serca, a także działania wspierające pacjentów cierpiących na choroby kardiologiczne. Szansą dla nich są m.in. badania kliniczne, pozwalające na dostęp do najnowocześniejszych terapii.

Agencja Badań Medycznych (ABM) od początku swojej działalności wspiera badaczy w ich działaniach na rzecz pacjentów z problemami kardiologicznymi. Dotychczas ABM dedykowała na ten cel niemal 360 milionów złotych, wspierając 21 projektów w tym zakresie. Wśród projektów, które uzyskały finansowanie Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo–rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych jest badanie CRACOVIA-HF dedykowane pacjentom z niewydolnością serca.

W Polsce na niewydolność serca choruje ponad milion osób a co roku umiera według różnych danych od 60 do 140 tysięcy chorych. Z niewydolnością serca wiążą się także częste hospitalizacje zwłaszcza po 65 roku życia (najczęstsza przyczyna leczenia szpitalnego),z tendencją do nawrotów zwłaszcza wcześnie po wypisie do domu. Z danych polskiego wieloośrodkowego rejestru PL-ACS wynika, że rocznie po przebytym zawale serca wypisywanych jest aż 17 tysięcy pacjentów, u których czynność lewej komory jest umiarkowanie obniżona z frakcją wyrzutową. Wczesne wdrożenie terapii poprawiającej czynność lewej komory może w sposób zasadniczy zmienić naturalny przebieg niewydolności serca, również w tej grupie pacjentów.

Nadzieją na zahamowanie postępującej, pozawałowej rozstrzeni lewej komory i nasilenia niewydolności jest nowa, innowacyjna cząsteczka sakubitryl-walsartan, dokładnie przebadana w grupie chorych z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory. We wcześniej przeprowadzonych badaniach w tej grupie chorych wykazano, że w sposób spektakularny zmniejsza liczbę hospitalizacji i śmiertelność oraz poprawia czynność skurczową lewej komory. Dotychczas lek ten nie był badany u chorych z umiarkowanie obniżoną frakcją wyrzutową a zwłaszcza u chorych po zawale serca. W związku z tym, autorzy projektu postanowili w optymalnie metodycznie kontrolowanych warunkach zbadać wpływ sakubitrylu/walsartanu w porównaniu z ramiprylem na przebudowę i funkcję lewej komory u pacjentów z objawami niewydolności serca o etiologii niedokrwiennej z pośrednio obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory.

Do badania zostaną włączeni pacjenci z niedawno przebytym zawałem serca i obniżoną frakcją wyrzucania lewej komory w zakresie od 40 do 49%. Zaplanowano włączenie blisko 700 pacjentów, którzy będą rekrutowani od 2021 do 2024 roku. W celu określenia skuteczności stosowanej terapii planowana jest ocena czynności lewej komory z zastosowaniem najnowocześniejszych obrazowych narzędzi diagnostycznych takich jak rezonans magnetyczny serca czy badanie echokardiograficzne a także pomiar stężenia peptydów natriuretycznych, ocena wydolności czynnościowej w oparciu o sercowo-płucną próbę wysiłkową i 6-minutowy test marszu i ocena jakości życia. Badanie będzie prowadzone w czterech polskich ośrodkach kardiologicznych we współpracy ze szwedzkim ośrodkiem w Malmö.

Badanie jest koordynowane przez Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, z którego pochodzi główny badacz prof. dr hab. med. Jadwiga Nessler. Projekt będzie prowadzony w ramach utworzonego konsorcjum, w skład którego będą wchodzić następujące ośrodki:

  • Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (kierownik: Prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski),
  • III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (kierownik: Prof. dr hab. med. Mariusz Gąsior),
  • Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie Instytut Kardiologii w Warszawie (kierownik: Prof. dr hab. med. Krzysztof Rywik),
  • Department of Cardiology, Lund University, Malmö University Hospital, Malmö, Szwecja (dr med. Mariusz Kitliński).

Autorzy projektu zakładają, że na podstawie jego wyników nowy lek skubitryl/walsartan będzie można wprowadzić do zastosowania w praktyce klinicznej w nowej, licznej grupie docelowej chorych z objawami niewydolności serca po przebytym zawale mięśnia sercowego. Pozytywny wynik badania może wprowadzić przełom w leczeniu pacjentów z umiarkowanym uszkodzeniem niedokrwiennym serca skutkując ograniczeniem niekorzystnej przebudowy lewej komory, zapobiegając progresji objawów niewydolności serca a w efekcie końcowym będzie wiązał się z redukcją ryzyka zgonu, zapobiegał ponownym hospitalizacjom oraz podniesie jakość życia pacjentów z niewydolnością serca.

Opcje strony

do góry