Aktualnie znajdujesz się na:

ABM o możliwościach współpracy z Europejską Siecią Infrastruktur Badań Klinicznych

Przedstawiciele Agencja Badań Medycznych spotkali się z reprezentantami GCPpl (Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce), z którymi rozmawiali o potencjale i potrzebach niekomercyjnych badań klinicznych oraz możliwości przystąpienia Polski do sieci ECRiN (Europejskiej Sieci Infrastruktur Badań Klinicznych).

Rozmowy skupiły się na przyszłości rozwoju sektora badań niekomercyjnych w Polsce, naszej pozycji względem innych krajów w Europie oraz potrzebach i potencjale szkoleniowym w tym zakresie. Temat niekomercyjnych badań klinicznych stanowi obecnie palący problem zarówno dla środowisk naukowych i pacjentów. Możliwość przystąpienia Polski do ECRIN zwiększył by szanse nie tylko na zwiększenie liczby prowadzonych w Polsce badań, ale także wsparcie międzynarodowych partnerów i wspólne projekty.

Na zdjęciu: dr n.med. Piotr Iwanowski (GCPpl), Karol Szczukiewicz (GCPpl), dr Radosław Sierpiński (ABM), Anna Bajera (ABM), Krzysztof Górski (ABM), dr n. biol. Beata Maciejewska (GCPpl).

Opcje strony

do góry