Aktualnie znajdujesz się na:

Agencja Badań Medycznych zaprasza na Konferencję „Cancer Prevention 2020”

Agencja Badań Medycznych zaprasza na Konferencję „Cancer Prevention 2020” 18 września 2019 r. - Hotel Four Point by Sheraton

Problem zachorowań na nowotwory złośliwe jest jednym z najważniejszych wyzwań zdrowotnych przed którym stoi dziś polski system ochrony zdrowia. Konferencja inicjowana przez Agencję Badań Medycznych prowadzić ma do dyskusji na temat udoskonalenia obecnego systemu i jego poprawy w zakresie m.in. praktyk klinicznych i badawczych.

Liczba osób chorujących na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła ponad dwukrotnie. Szacuje się, że w okresie najbliższych 5 lat liczba pacjentów onkologicznych może wzrosnąć o 15 procent. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie realizowanych strategii walki z rakiem na świecie oraz w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem działań w obszarze profilaktyki onkologicznej.

Podczas konferencji omawiane będą zagadnienia związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w diagnostyce i leczeniu nowotworów oraz kierunki rozwoju polskiego sytemu ochrony zdrowia w obszarze onkologii. Konferencja będzie również okazją do dyskusji na temat możliwości realizacji projektów badawczo – rozwojowych w zakresie prewencji onkologicznej finansowanych przez Agencję Badań Medycznych.

Tematyka konferencji nawiązuje do Narodowej Strategii Onkologicznej oraz podpisanej w czerwcu b.r.w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy umowy o współpracy z centrum onkologicznym - MD Anderson Cancer Center, poprzedzonej porozumieniem o rozwoju badań klinicznych między amerykańskim ośrodkiem a Agencją Badań Medycznych. Działania te są znaczącym krokiemw kierunku rozwoju poszczególnych obszarów systemu opieki onkologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Konferencja „Cancer Prevention 2020” stanie się forum, które połączy ekspertów krajowych i międzynarodowych we wspólnej idei wypracowania najlepszych narzędzi służących polskim pacjentom. Swoją wiedzą w tym obszarze podzielą się także wybitni specjaliści w tym zakresie z University of Texas MD Anderson Cancer Center, którzy wezmą udział w konferencji.

Program Konferencji:

8:45 – 9:00

Rejestracja

9:15 – 9:30

Wystąpienie Ministra Zdrowia

9:30 – 10:00

Wystąpienie p.o prezesa Agencji Badań Medycznych

10:00 – 10:15

Keynote: „Narodowa Strategia Onkologiczna 2020-2025”

10:15 – 10:30

Keynote: „Global Cancer Prevention trends”

10:30 – 11:30

I Panel: „Narodowa Strategia Onkologiczna 2020-2025: kierunki, wyzwania, ryzyka”

11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

12:00 – 13:00

II Panel: Nowoczesne technologie w diagnostyce i leczeniu nowotworów

Keynote (10 min): prof. Waldemar Priebe

13:00 – 14:00

III Panel: Prewencja nowotworów – najskuteczniejsza droga walki w rakiem

Keynote (10 min): dr Alexander V. Prokhorov

14.00 – 15.00

Lunch & networking

14:45 – 15:45

Cancer Prevention 2020 – round table

 

Strona internetowa Konferencji: http://cancerprevention.pl/

Konferencja objęta została Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

PATRONI MEDIALNI

PATRONAT MERYTORYCZNY

Opcje strony

do góry