Aktualnie znajdujesz się na:

Wspólne projekty ABM i Narodowych Instytutów Zdrowia w USA

Prewencja nowotworów i chorób serca, modele wdrażania innowacji w medycynie, optymalizacja systemu opieki zdrowotnej i wspólne badania kliniczne – to tematy omawiane w trakcie spotkań Agencji Badań Medycznych z instytucjami ochrony zdrowia w USA. Rozmowy byłby prowadzone m.in. na Uniwersytecie Teksas – MD Anderson Cancer Center, z Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej (DHHS) oraz Narodowym Instytutem Zdrowia (NIH).

W spotkaniach Agencji Badań Medycznych brali udział czołowi badacze, którzy podzielili się doświadczeniem z przedstawicielami polskiej delegacji w zakresie prowadzenia projektów naukowych, edukacyjnych i badań klinicznych w tym obszarze.

Badacze poruszali tematy m.in. prewencji nowotworów i chorób serca, modeli wdrażania innowacji w medycynie, optymalizacji systemu opieki zdrowotnej oraz wspólnych badań klinicznych. Znaczącym krokiem w kierunku rozwoju polskiej medycyny w tym zakresie jest podpisana w ostatni piątek umowa o współpracy w zakresie nowych technologii w leczeniu raka z centrum onkologicznym Uniwersytetu Teksas – MD Anderson Cancer Center w Houston.

Rozmowy z Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej (DHHS), a także przedstawicielami Agencji Żywności i Leków (FDA) koncentrowały się na doświadczeniach amerykańskich w zakresie optymalizacji procesów wdrażania innowacji w medycynie. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele kluczowych polskich instytucji w zakresie wprowadzania nowych produktów leczniczych i urządzeń medycznych na rynek polski - Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) i Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

Kolejne rozmowy prowadzone z Narodowym Instytutem Zdrowia (NIH), w tym m.in. z Narodowym Instytutem Serca, Płuc i Krwi (NHLBI) oraz Narodowym Instytutem Alergologicznym (NIA) , a także Uniformed Services University of Health Sciences koncentrowały się na zagadnieniach wspólnych badań klinicznych, których część miałaby być realizowana z udziałem polskich pacjentów.

„Bliska współpraca z partnerami z wiodących amerykańskich ośrodków daje nam szansę na dostęp do najlepszych praktyk klinicznych i badawczych. Polscy naukowcy zyskają ogromną szansę na rozwój i dostęp do zasobów wiedzy, doświadczenia oraz badań naukowych, którymi dysponują instytucje w Stanach Zjednoczonych, co bezpośrednio ma szansę przełożyć się na dobro pacjentów” – podsumowuje Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.

Opcje strony

do góry