Aktualnie znajdujesz się na:

Podsumowanie warsztatów dla Fundacji i Stowarzyszeń pacjenckich pt. „Pacjent w badaniu klinicznym”

Fundacje i Stowarzyszenia pacjenckie działające na rzecz pacjentów pełnią istotną rolę w wielosektorowej współpracy pomiędzy pacjentem, pracownikami ochrony zdrowia i administracją publiczną. Niezwykle istotnym jest więc zdobywanie rzetelnej wiedzy i kompetencji, szczególnie w zakresie procesu uzyskiwania świadomej zgody, wsparciu pacjenta w egzekwowaniu jego praw, jak i również dyskusja na temat doświadczeń i wątpliwości z jakimi borykają się pacjenci będący pod opieką Fundacji i Stowarzyszeń pacjenckich.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Agencja Badań Medycznych zorganizowała warsztaty dla Fundacji i Stowarzyszeń pacjenckich pt. „Pacjent w badaniu klinicznym”, które odbyły się 19 września 2023 r.  W roli prelegentów wystąpili: dr n. med. Rafał Staszewski, MBA – Z-ca Prezesa ds. finansowania badań w ABM, Urszula Jaworska – Prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej, Piotr Sawicki – Stowarzyszenie na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, Tomasz Młynarski – Zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Biura Rzecznika Praw Pacjenta. W warsztatach wzięło również udział grono ekspertów.

Tematy poruszone na warsztatach dotyczyły:

  • Naczelnej Komisji Bioetycznej – przedstawiciele pacjentów w ocenie etycznej badań klinicznych;
  • Roli i zadań Asystenta Pacjenta w badaniach klinicznych;
  • Badań klinicznych w pigułce – najważniejsze informacje dla pacjentów;
  • Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych.

 

W badaniach klinicznych najważniejsze jest bezpieczeństwo pacjenta i zabezpieczenie jego praw, dlatego tak ważne jest, żeby pacjent do badania przystąpił w pełni świadomie oraz dobrowolnie. Aby to ułatwić Agencja Badań Medycznych opracowała broszurę pt. „Pytania pomocne w podjęciu decyzji o udziale w badaniu klinicznym”.  

 

Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyniło się do poszerzenia wiedzy wśród pracowników Fundacji i Stowarzyszeń pacjenckich, a opracowana broszura ułatwi pacjentom podjęcie świadomej decyzji o udziale bądź rezygnacji z udziału w badaniu klinicznym.

 

Opcje strony

do góry