Aktualnie znajdujesz się na:

Zakończenie naboru wniosków w Konkursie otwartym na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości (ABM/2023/3)

W dniu 18 września 2023 r. o godz. 12.00 zakończył się nabór wniosków w Konkursie otwartym na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości (ABM/2023/3). Wpłynęło 61 wniosków o łącznej wartości 1 675 676 257,11 zł. Trwa etap oceny formalnej.

Opcje strony

do góry