Aktualnie znajdujesz się na:

Za nami drugie posiedzenie Zespołu do spraw wspierania realizacji Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022–2031

Tematem spotkania były wyzwania, jakie stoją przed instytucjami funkcjonującymi w sektorze biomedycznym. Zespół rozpoczął proces diagnozy najbardziej dotkliwych problemów i poszukiwania rozwiązań usprawniających zarządzanie i rozwój tego sektora. Po zidentyfikowaniu barier w czterech grupach (polityczno-prawnych, ekonomicznych, społeczno-środowiskowych, technologicznych) na kolejnych posiedzeniach Zespół wyodrębni te kluczowe, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności, aby znaleźć dla nich rozwiązanie. 

Zespół to organ pomocniczy ministra zdrowia, który grupuje interesariuszy – zarówno tych publicznych, jak i prywatnych – zaangażowanych w budowę sektora biomedycznego w Polsce. Celem funkcjonowania zespołu jest zapewnienie efektywnej realizacji postanowień planu, co w konsekwencji ma doprowadzić do osiągnięcia przez Polskę czołowej pozycji w sektorze biomedycznym.

Opcje strony

do góry