Aktualnie znajdujesz się na:

Porozumienie o współpracy Agencji Badań Medycznych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych

8 lutego 2023 r. Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński oraz Podsekretarz Stanu w MSZ Wojciech Gerwel podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Agencją Badań Medycznych a Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Dzięki podpisaniu porozumienia Agencja Badań Medycznych będzie mogła wspierać działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy realizacji działań na rzecz promocji Polski na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w obszarach takich jak badania kliniczne, biotechnologia, wyroby medyczne oraz innowacje w sektorze medycznym. Ze swojej strony Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie wspomagało nawiązywanie nowych partnerstw realizowanych przez Agencję Badań Medycznych oraz promowanie osiągnięć szeroko pojętego polskiego sektora medycznego.

Celem Porozumienia jest określenie zasad współdziałania obu instytucji, a także zakresu wspólnych projektów mających na celu umiędzynarodowienie oraz promocję nauki, innowacji oraz polskich instytucji i jednostek badawczych zorientowanych na ochronę zdrowia. Współpraca instytucji zapewni efektywniejszą i bardziej skoordynowaną realizację zadań na rzecz rozwijania współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz działalności innowacyjnej w obszarze ochrony zdrowia.

W ocenie obu instytucji, w obszarze polskiego medtechu tkwi ogromny potencjał stworzenia nowych, przełomowych, a także skalowalnych globalnie technologii, które będą wspierały ochronę zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu. Polscy dostawcy już dzisiaj wprowadzają na rynki międzynarodowe technologie związane z rozszerzoną rzeczywistością, sztuczną inteligencją czy przetwarzaniem ogromnych zbiorów danych, a także rozwiązania czy aplikacje mobilne, które wspierają diagnostykę na odległość, czy usprawniają organizację służby zdrowia, wspierają pracowników sektora medycznego oraz profilaktykę.

Uroczyste podpisanie porozumienia miało miejsce w Sali im. Giedroycia w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Opcje strony

do góry