Aktualnie znajdujesz się na:

Warsztaty dla farmaceutów z zakresu niekomercyjnych badań klinicznych

W ramach projektu pt.  Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” zapraszamy wszystkich farmaceutów na bezpłatne warsztaty dot. niekomercyjnych badań klinicznych, które odbędą się stacjonarnie w dniu 29.07.2022 w Warszawie.

TERMIN:  29 LIPCA 2022

FORMA: stacjonarnie w Warszawie

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne

BUSINESSROOM (Piętro 10)

ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

 

WARSZTATY DLA FARMACEUTÓW

9:30 - 10:00 Rejestracja
10:00 - 10:15

Badania niekomercyjne, wprowadzenie

10:30 - 13:15

Zajęcia warsztatowe po 45 minut, podział na grupy tematyczne

Każdy uczestnik weźmie udział w warsztatach z 3 tematów 
po 45 min.

10:30 – 11:15

11:30 - 12:15

12:30 – 13:15

Po każdym module przewidziana jest 15 minutowa przerwa.

Temat 1:

Rozpoczęcie badania i uzyskiwanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego    w Polsce. Rola URPL i Komisji Bioetycznej. Raportowanie.

Temat 2:

Raportowanie zdarzeń niepożądanych w niekomercyjnych badaniach klinicznych, wymogi i aspekty praktyczne.

Temat 3:

Produkt leczniczy w niekomercyjnych badań klinicznych – droga od produkcji, zamówienia, magazynowania do utylizacji.

13:15 Zakończenie warsztatów

 Zgodnie z regulaminem rekrutacji podstawą uzyskania statusu uczestnika warsztatów jest wypełnienie i podpisanie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych oraz potwierdzenie zakwalifikowania przez Realizatora Warsztatów.

 

Prosimy o wypełnienie  i podpisanie  następujących dokumentów rekrutacyjnych:

  1. „Oświadczenie_uczestnika_projektu” – Załącznik nr 1
  2. „Deklaracja_uczestnictwa_w_Projekcie” – Załącznik nr 2 
  3. „Formularz_zgloszeniowy” – Załącznik nr 3 
  4. „Wzor_umowy_dla_uczestnika” – 2 oryginały –Załącznik nr 4 
  5. Zaświadczenie o zatrudnieniu 

 

Komplet podpisanych dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć do siedziby Realizatora osobiście, listem poleconym lub kurierem najpóźniej do 25.07.2022. na adres:

50BIO.COM

ul. Ogińskiego 2

85-092 Bydgoszcz

 

  • Realizator Warsztatów potwierdzi zakwalifikowanie danego uczestnika do Projektu drogą mailową.
  • Szczegóły organizacyjne zostaną przekazane po dostarczeniu dokumentów.
  • W razie potrzeby Realizator może dostarczyć do Państwa komplet wydrukowanych dokumentów, a następnie zamówić kuriera pod wskazany przez Państwa adres – o chęci skorzystania z tej możliwości należy poinformować Realizatora odpowiednio wcześniej.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu:

e-mail: farmaceuta@50Bio.com lub tel. 515 933 500.

 

Opcje strony

do góry