Aktualnie znajdujesz się na:

VII Zgromadzenie Ogólne Polskiej Sieci Badań Klinicznych

27.06.2022 r. odbyło się VII posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Sieci Badań Klinicznych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Centrów Wsparcia Badań Klinicznych oraz Agencji Badań Medycznych.

W trakcie spotkania omówiono najważniejsze kwestie związane z rozwojem PSBK oraz postępy prac w ośrodkach należących do Sieci. Dyskusja dotyczyła m.in. tworzenia wzoru umowy trójstronnej, z której docelowo korzystać mają CWBK, tym samym usprawniając proces kontraktowania badania klinicznego. Istotność procesu podkreślił Przedstawiciel Stowarzyszenia GCPpl, który zaprezentował najistotniejsze założenia poprawnego procedowania umowy przez strony badania klinicznego. Ponadto, przedstawiono Strategie Działań Edukacyjnych na lata 2023-2024, która jest zbiorem aktywności mających na celu podnoszenie wiedzy wszystkich interesariuszy rynku badań klinicznych. Kolejnym ważnym tematem rozmów był postęp prac nad cyfryzacją Sieci. Podczas panelu umówiono bieżące zagadnienia związane z tworzeniem eCRF ABM oraz Portalu PSBK.

Dodatkowo, w trakcie posiedzenia miało miejsce otwarte spotkanie Grupy Roboczej PSBK ds. Management, na którym członkowie omówili kwestie m.in. związane ze sposobem realizacji badań klinicznych w ośrodkach akademickim oraz zasady zatrudniania i wynagradzania personelu w CWBK w ramach realizacji projektu.

Zgromadzenie Ogólne podsumowano w lokalnych mediach – [TVP Kielce] oraz [Radio Kielce]

Opcje strony

do góry