Deklaracja dostępności 

Agencja Badań Medycznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.abm.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 12-12-2019 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04-04-2024 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Agencja Badań Medycznych nie posiada i nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Niniejszą deklarację sporządzono dnia:  08-07-2024 r. 

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 08-07-2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Działu IT oraz Działu Administracyjnego Agencji Badań Medycznych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać do Działu IT, mailowo na adres: uslugi@abm.gov.pl 

Każda osoba może poinformować o braku dostępności lub zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

W zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
  • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • adres strony internetowej, której dotyczy zgłoszenie,
  • opis problemu z dostępnością danego elementu lub treści strony internetowej,
  • preferowany sposób kontaktu.

Na zgłoszenie lub wniosek odpowiemy najszybciej, jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeśli w tym czasie nie będzie możliwe spełnienie żądania zapewniania dostępności, zgłaszający zostanie przez nas poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia dostępu do informacji. Jeżeli zapewnienie pełnej dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji, przy czym termin udzielenia odpowiedzi nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny, będzie niewłaściwy w ocenie osoby występującej z żądaniem, ma ona prawo do złożenia skargi bezpośrednio do Agencji na wyżej wskazany adres mailowy.

Jeżeli zgłaszający nadal nie będzie zadowolony ze sposobu rozstrzygnięcia sprawy przez Agencję, może zgłosić skargę związaną z dostępnością cyfrową bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Agencji Badań Medycznych znajduje się w budynku przy ulicy Chmielnej 69 w Warszawie.

Główne wejście znajduje się od alei Jana Pawła II, składa się z drzwi obrotowych, przesuwających się automatycznie oraz dodatkowych automatycznych drzwi uchylnych po ich lewej stronie. Po prawej stronie drzwi uchylnych, na słupku, zamontowany jest domofon pozwalający na komunikację z ochroną budynku, która służy pomocą w dostępie do holu głównego. Po prawej stronie holu, za wejściem znajdziemy recepcję Varso Tover.

Przy budynku od stronu ulicy Chmielnej znajdują się miejsca postojowe, w strefie płatnego parkowania. Pod budynkiem znajduje się płatny parking podziemny z wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnością (wjazd od ulicy Chmielnej). Miejsca te zlokalizowane są w pobliżu wind.

Wejście do budynku znajduje się na tej samej płaszczyźnie co chodnik i nie wymaga używania schodów lub podjazdu. W holu głównym budynku znajduje się recepcja budynku, jak również toalety i windy osobowe. Do skorzystania z windy wymagana jest pomoc ochrony budynku lub karta dostępu. Sterowanie windą odbywa się za pomocą dwóch paneli umieszczonych na pomiędzy windami.

W budynku obowiązuje kontrola dostępu za pomocą kart dostępu.

Na parterze budynku znajdują się lokale gastronomiczne, bankomat, drogeria oraz sklep spożywczy. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Dworzec Centralny PKP.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online - usługa jest nieodpłatna, jednak chęć skorzystania z niej wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

 

do góry