2023

Patronaty przyznane przez Agencję Badań Medycznych w 2023 r.  

 

lp. Instytucja wnioskująca  Nazawa przedsięwzięcia
1 Avance Galicja Agencja Reklamowa na zlecenie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego MEDmeetsTECH #16
2 Grupa American Heart of Poland Beskidzka Akademia Kardiologii i Innowacji Medycznych BesKard
3 Instytut Rozwoju Spraw Społecznych Debata „HEALTHCARE POLICY SUMMIT” PRIORYTETY ZDROWOTNE POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ 2025
4 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Konferencja naukowa pn.: "Obecne wyzwania, innowacje w badaniach klinicznych".
5 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Państwowy Instytut Medyczny MSWiA Narodowy Program Zwalczania Sepsy - konferencja inaugurująca
6 Instytut Rozwoju Spraw Społecznych OKRĄGŁY STÓŁ pt.: ,,PRIORYTETY ZDROWOTNE POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UE”
7 Akademia Leona Koźmińskiego III Międzynarodowa Konferencja Badania Kliniczne to MY!
8 Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM w Krakowie Studia Podyplomowe Badania Kliniczne - metodologia, organizacja i zarządzanie, edycja XII,rok akedemicki 2023/2024
9 Polskie Towarzystwo Kardiologiczne XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
10 Izba POLMED, Innowo Aneks do raportu Sektor wyrobów medycznych w Polsce pt. "Cyfrowe wyroby medyczne"
11 Janssen-Cilag Polska sp. z o.o., Roche Polska sp. z o.o., Takeda Pharma Sp. Z o.o. II edycja e-Health Hackathon 
12 Instytut Matki i Dziecka Mother and Child Startup Challenge
13 Kierownik Studiów Podyplomowych Badań Klinicnzych i Biomedycznych Badań Naukowych  Studia Podyplomowe Badań Klinicznych i Bioemedycznych Badań Naukowych, edycja XI
14 Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl, Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO Konferencja „Badania kliniczne – zmieniają się dla ciebie”
15 Avance Galicja Agencja Reklamowa na zlecenie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego MEDmeetsTECH #15 #PatientDesign
16 Związek Przedsiębiorców i Pracodawsów ZPP Debata Inaugurująca Forum Zdrowia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców z udziałem prelegentów, decydentów, ekspertów zdrowia, przedstawicieli organizacji pacjentów
17 Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED, GCPpl Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce Konferencja "Badania kliniczne wyrobów medycznych"
18 Polskie Towarzystwo Kardiologiczne 86. Wiosenna Konferencja PTK/ XV Konferencja "Kardiologii Polskiej"
19 Organizator i osoba odpowiedzialna – Karol Szczukiewicz - Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl) Konkurs „Liderzy Badań Klinicznych”
20 Instytut Psychiatrii i Neurologii, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce Konferencja „Tajemnice Mózgu”
21 VitalAire Badanie obserwacyjne „Telemonitoring chorych leczonych nieinwazyjną wentylacją mechaniczną w warunkach
domowych - możliwości aplikacji, organizacja opieki i efekty kliniczne”.
22 Polska Federacja Szpitali Raport „Top Disruptors in Healthcare 2023”
23 Polska Federacja Szpitali Konferencja „CYBERSEC & RODO w Zdrowiu”
24 Polska Federacja Szpitali Konferencja „AI & MEDTECH CEE”
25 AstraZeneca Pharma Poland Nagroda Naukowa - Staż badawczy w Instytucie Badań nad Rakiem w Londynie
26 Fundacja K.I.D.S. Klub Innowatorów Dzięcych Szpitali  Mały Pacjent w badaniach klinicznych 
27 Fundacja StopDuchenne Obchody Międzynarodowego Dnia Dystrofii Mięśniowej Duchenne’a

Opcje strony

do góry