Patronaty przyznane w 2022 r.

Patronaty przyznane przez Agencję Badań Medycznych w 2022 r. 
Lp. Instytucja wnioskująca  Nazwa przedsięwzięcia
1 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Studia Podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych, edycja VIII
2 Polska Federacja Szpitali Raport „Top Disruptors in Healthcare 2022”
3 Avance Galicja Agencja Reklamowa na zlecenie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego  MEDmeetsTECH #13 #Artificial Intelligence 
4 PMPG POLSKIE MEDIA S.A „Wizjonerzy Zdrowia Wprost 2022”
5 Instytut Rozwoju Spraw Społecznych Konferencja „Odporny i stabilny system ochrony zdrowia – bezpieczeństwo zdrowotne w dobie kryzysów”, stanowiąca część cyklu “The Best Way to Predict the Future is to Create it”.
6 Polskie Towarzystwo Kardiologiczne 85. Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i XIV Konferencja „Kardiologii Polskiej”
7 Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Scientia Research Institute Sp. z o.o. Studia podyplomowe „Nowoczesne projekty badawcze − metodologia, prowadzenie i nadzór badań klinicznych"
8 Koalicję AI w zdrowiu, Polską
Federację Szpitali i zespół ekspertów wZdrowiu
Konferencja „AI w Zdrowiu”
9 Polska Federacja Szpitali, Domański Zakrzewski Palinka sp. k. oraz zespół ekspertów wZdrowiu „Rodo i cyberbezpieczeństwo w Zdrowiu”
10  Instytut Rozwoju Spraw Społecznych  konferencja „Polska i Włochy wobec kryzysów i wyzwań w sektorze ochrony zdrowia – praktyka i doświadczenia”
11 Hyggio we współpracy z z POLCRO, GCPpl, INFARMA oraz Rzecznikiem Praw Pacjenta  inicjatywa „Przyjacielska Pomoc Medyczna”
12 Instytut Matki i Dziecka w Warszawie konkurs „Mother and Child Startup Challenge”
13 Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii
CEZAMAT Politechnika Warszawska
MedTech-Athon – „inżynierowie dla medycyny”
14 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Studia Podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych, edycja IX
15 Rzeczpospolita III. edycja akcji społecznej Rzeczpospolitej #oddychaj
16 Warszawski Uniwersytet Medyczny ACCORD 2022 Interdisciplinary Conference on Drug Sciences
17 Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych - INFARMA, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce - GCPpl, Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na zlecenie - POLCRO Konferencja "Badania Kliniczne - podążając za zmianą"
18 konsorcjum Warsaw Health Innovation Hub - Roche Polska oraz Janssen-Cilag „e-Health Hackathon”
19 Polskie Towarzystwo Kardiologiczne XXVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
20 Gdański Uniwersytet Medyczny kurs pt. „Przemysł leków biotechnologicznych”
21 Uniwersytet Jagielloński  studia podyplomowe „Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie, edycja XI, rok akademicki 2022/2023”
22 Avance Galicja Agencja Reklamowa na zlecenie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego  MEDmeetsTECH #14 #Blockchain
23 Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOVO oraz Szkoła Główna Handlowa V. Kongres „Ekonomia dla zdrowia”
24 Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej Konferencja pt. „Innowacje dla zdrowia”
25 inicjatywa firm z branży telemedycznej zrzeszonych w Polish Telehealth Alliance I. branżowa konferencja podmiotów telemedycznych
"Polish Telehealth Alliance"
26 Klaster LifeScience Kraków Life Science Open Space The Open Innovation Forum
27 Start-up Academy oraz Huawei Polska konkurs Huawei Startup Challenge #3

Opcje strony

do góry