Patronaty przyznane w 2020 r.

Patronaty przyznane przez Agencję Badań Medycznych w 2020 r. 
L.p. Instytucja wnioskująca Nazwa przedsięwzięcia
1 Polska Federacja Szpitali "Top Disruptors in Healthcare"  - Raport dot. startupów medycznych w Polsce 
2 Uniwersytet Medyczny 
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Specjalistyczny kurs pn. "Język angielski w badaanich klinicznych" - 2. edycja 
3 Instytut Człowieka Świadomego Kampania edukacyjna "Badam się! #BoChcęŻyć"
4 Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka Konkurs plastyczny "Badania kliniczne oczami dziecka"
5 Vision Group Raport pn.„Rola nowoczesnych metod monitorowania glukozy i telemedycyny w indywidualizacji opieki nad pacjentem z cukrzycą”
6 Fundacja Instytut Studiów Wschodnich Forum Ochrony Zdrowia Forum Ekonomicznego 2020
7 Uniwersytet Medyczny 
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Studia Podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych, edycja VI
8 Fundacja Kulskich  Międzynarodowa konferencja poświęcona wyzwaniom w obszarze ochrony zdrowia w obliczu pandemii COVID - 19
9 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego  Badanie REMAP-CAP
10 Uniwersytet Jagielloński Intensive Spring in Krakow 2020
11 Uniwersytet Medyczny 
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Specjalistyczny kurs „Język angielski w badaniach klinicznych”
12 Uniwersytet Medyczny 
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Studia Podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych, edycja V
13 Polska Federacja Szpitali Konferencja AI w zdrowiu
14 Rzeczpospolita Akcja społeczna #Oddychaj

Opcje strony

do góry