Patronaty przyznane w 2019 r.

Patronaty przyznane przez Agencję Badań Medycznych w 2019 r. 
L.p. Instytucja wnioskująca Nazwa przedsięwzięcia
1 Polska Federacja Szpitali  Raport „Top Disruptors in Healthcare” - Startupy Medyczne w Polsce
2 Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii we współpracy z Pfizer Polska Akademia Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT- Pfizer

Opcje strony

do góry