Szanowni Państwo,

w związku z powołaniem Polskiej Sieci Badań Klinicznych przez Prezesa Agencji Badań Medycznych dr. hab. n. med. Radosława Sierpińskiego, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w rekrutacji do Rady Biznesu.

Udział w Radzie Biznesu umożliwi Państwu realny wpływ na kreowanie kierunku i strategii rozwoju badań klinicznych w Polsce oraz budowanie płaszczyzny do ich dalszego rozwoju. Przeprowadzenie znaczących zmian w rozwoju badań klinicznych w Polsce możliwe jest tylko przy udziale i doświadczeniu największych interesariuszy rynku badań klinicznych w kraju.

Kandydatury prosimy składać poprzez wypełnienie poniższego formularza /

Dear Sir/Madam,

regarding the establishment of the Polish Clinical Trial Network by the President of the Medical Research Agency Radosław Sierpiński, MD, PhD, we would like to invite you to participate in recruitment to the Business Council.

Participation in the Business Council will enable you to have a real impact on creating the direction and strategy for the development of clinical trials in Poland and building a platform for their further development. Significant changes in the development of clinical trials in Poland are possible only with the participation and experience of the largest stakeholders of the clinical trials market in the country.

Please submit your applications by completing the form below. 

Formularz kandydata do Rady Biznesu funkcjonującej przy Polskiej Sieci Badań Klinicznych / Candidate form for the Business Council operating at the Polish Clinical Trial Network
Dane Instytucji zgłaszającej kandydata / Data of the applicant's Institution
Dane Kandydata / Candidate data
Wykształcenie / Education * Wymagane pole
Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych / I have read the content of the information clause regarding the processing of personal data * Wymagane pole
W przypadku wystąpienia problemów z formularzem prosimy o kontakt na adres e-mail: pso@abm.gov.pl / In case of any problems with the form, please contact us by e-mail: pso@abm.gov.pl

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną

do góry