Agenda

Prezes Agencji Badań Medycznych zaprasza na szkolenie pt. „Wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi na działalność komisji bioetycznych”. 

Spotkanie odbędzie w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godzinie 10.00 w formie aktywnych warsztatów on-line z wykorzystaniem platformy internetowej. Prelegentami w spotkaniu będą pracownicy Agencji Badań Medycznych oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Biobójczych. 

AGENDA

Wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi na działalność komisji bioetycznych

15 kwietnia 2021 r. godz. 10.00. Platforma internetowa

10.00 

Powitanie uczestników spotkania

mec. Jakub Berezowski, Z-ca Prezesa ds. Finansowania Badań

10:10 

Wstęp.

Eunika KsiążkiewiczKierownik Działu Kontraktowania w Agencji Badań Medycznych

  1. Informacje dotyczące programu szkoleniowego. Zakres i plan szkoleń, wstępny harmonogram.

Słowo wstępne dot. programu Master Trainers organizowanego przez Europejską Agencję Leków oraz planowanych zmian prawnych w obszarze badań klinicznych

10:25

Część I.

dr Ewa Ołdak – Dyrektor Departamentu Badań Klinicznych Produktów Leczniczych URPL

  1. Wprowadzenie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi.
12:15 Dyskusja z uczestnikami
12:30

Część II.

Aleksandra Klaman – Specjalista ds. obsługi projektów naukowych w Agencji Badań Medycznych

  1. Omówienie systemu CTIS.
13:20 Dyskusja z uczestnikami
13:35

Część III.

Magdalena Malinowska-Wójcicka – Główny specjalista ds. obsługi projektów naukowych w Agencji Badań Medycznych

1. Omówienie funkcjonalności systemu CTIS.

14:20 Dyskusja z uczestnikami

Liczba uczestników jest ograniczona - o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Opcje strony

do góry