Aktualnie znajdujesz się na:

Rada Biznesu przy Polskiej Sieci Badań Klinicznych rekrutuje!

W związku z powołaniem Polskiej Sieci Badań Klinicznych przez dr. hab. n. med. Radosława Sierpińskiego, p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w rekrutacji do Rady Biznesu.

Polska Sieć Badań Klinicznych jest strukturą utworzoną przez Agencję Badań Medycznych (ABM) z ośrodków klinicznych dofinansowanych w ramach konkursów przeprowadzanych przez ABM. Celem utworzenia Polskiej Sieci Badań Klinicznych jest wdrożenie jednolitych systemowych rozwiązań jakościowych i procesowych w podmiotach realizujących badania kliniczne w Polsce. Zaimplantowanie powyższych rozwiązań bezpośrednio wpłynie na wzmocnienie pozycji Polski w zakresie prowadzenia badań klinicznych, zwiększając atrakcyjność i konkurencyjność Polski jako międzynarodowego partnera w procesie prowadzenia wieloośrodkowych, międzynarodowych badań nad innowacyjnymi lekami i terapiami. W długoterminowej perspektywie stworzenie Sieci ma przynieść wymierne korzyści dla wszystkich beneficjentów badań klinicznych czyli pacjentów, sponsorów, badaczy, szpitali i całego systemu ochrony zdrowia.

Udział w Radzie Biznesu ma charakter pro bono a uczestnictwo w tej strukturze umożliwi Państwu realny wpływ na kreowanie kierunku i strategii rozwoju badań klinicznych w Polsce oraz budowanie płaszczyzny do ich dalszego rozwoju. Przeprowadzenie znaczących zmian w rozwoju badań klinicznych w Polsce możliwe jest tylko przy udziale i doświadczeniu największych interesariuszy rynku badań klinicznych w kraju. Z tego względu członkami Rady Biznesu przy Polskiej Sieci Badań Klinicznych mogą zostać:

  • przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego,
  • przedstawiciele członków Polskiego Związku Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (POLCRO),
  • przedstawiciele członków Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INFARMA),
  • a także przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji i organizacji działających na rzecz pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych.

Termin składania kandydatur: 21.06.2021

Kandydatury prosimy składać korzystając z poniższego linku:

https://abm.gov.pl/pl/form/dodaj14,Formularz-kandydata-do-Rady-Biznesu-funkcjonujacej-przy-Polskiej-Sieci-Badan-Kli.html

Opcje strony

do góry