Aktualnie znajdujesz się na:

Agencja Badań Medycznych zainicjowała I posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Sieci Badań Klinicznych

W dniu 29 marca 2021 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Sieci Badań Klinicznych, w którym wzięli udział reprezentanci wszystkich ośrodków należących do sieci oraz Koordynator Krajowy z ramienia Agencji Badań Medycznych.

Przedstawicielami desygnowanymi do Zgromadzenia Ogólnego zostali:

 • dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński - Uniwersytet Medyczny w  Łodzi,
 • prof. Adam Krętowski – Uniwersytet Medyczny w Białystoku,
 • dr n. med. Paweł Uruski - Uniwersytet Medyczny w  Poznaniu,
 • dr hab. n. med. Bartłomiej Kisiel - Wojskowy Instytut Medyczny,
 • prof. Piotr Rutkowski -  Narodowy Instytut Onkologii,
 • prof. Jan Maciej Zaucha - Uniwersytet Medyczny w Gdańsku,
 • dr hab. n. med. Cezary Kępka - Narodowy Instytut Kardiologii,
 • dr n. med. Marek Migdał - Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka",
 • dr Marta Duda-Sikuła z upoważnienia prof. Piotra Ponikowskiego - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
 • dr n. med. Marek Tombarkiewicz - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Przedstawicielem Agencji Badań Medycznych w Zgromadzeniu Ogólnym jest Agnieszka Ryniec - koordynator krajowy Polskiej Sieci Badań Klicznych.

Podczas posiedzenia wyłoniono trzech przedstawicieli do Rady Sieci. Zostali nimi:

 • prof. dr. hab. n. med. Adama Krętowskiego z ramienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 
 • prof. dr. hab. n. med. Piotra Ponikowskiego z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr. hab. n. med. Pawła Ptaszyńskiego z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W trakcie spotkania dyskutowano na temat wizji i oczekiwań dalszego rozwoju PSBK. Członkowie PSBK przedstawili stan realizacji projektu na utworzenie Centrów Wsparcia Badań Klinicznych w swoich ośrodkach, a także możliwości przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu współfinansowanego z PO WER pn. Akademia Badań Klinicznych w drugiej połowie 2021 roku. Omówiono także współpracę w ramach innych działań edukacyjnych możliwych do realizacji w ramach CWBK. Na spotkaniu prof. Piotr Rutkowski oraz prof. Jan Maciej Zaucha zwrócili uwagę na możliwość oraz potrzebę wykorzystania Ośrodków związanych w PSBK w celu kształcenia studentów kierunków medycznych i nauk o zdrowiu w zakresie prowadzenia badań klinicznych. Powyższy temat zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady Sieci.

Gratulujemy Przedstawicielom Zgromadzenia Ogólnego wybranym do Rady Sieci

 

Opcje strony

do góry