Aktualnie znajdujesz się na:

Warsztaty "Terapia CAR-T cells"

18 marca br. odbyły się warsztaty pn. „Terapia CAR-T cells”. Spotkanie było dedykowane dla badaczy klinicystów z dziedziny hematoonkologii realizujących badania kliniczne oraz zainteresowanych wspomnianą tematyką. Terapia ta daje szansę na wydłużenie życia, a nawet wyleczenie choroby u osób, u których lekarze wyczerpali aktualnie dostępne metody leczenia.

Prelegentami podczas wydarzenia byli: prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel – Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach oraz Główny Badacz w projekcie dotyczącym CAR-T cells finansowanym przez ABM: „Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network; prof. dr n. med. Lidia Gil – Specjalistka chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej, Kierownik Kliniki i Katedry Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Prodziekan Wydziału Lekarskiego UMP, a także Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów; prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak – Ordynator największego w Polsce i jednego z największych w Europie – Dziecięcego Oddziału Transplantacji Szpiku mieszczącego się w Klinice „Przylądek Nadziei” Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; Adam Goszczyński – Dyrektor Medyczny w Novartis oraz Alexander Yallouridis – Cluster Medical Lead, Cell & Gene Therapies w Novartis.

Podczas spotkania omówione zostały perspektywy rozwoju terapii opartych na CAR-T, skuteczność terapii w leczeniu chłoniaków agresywnych oraz opornej i nawrotowej postaci ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, powikłania po terapii ze szczególnym uwzględnieniem powikłań infekcyjnych oraz nowe wskazania i kwalifikacje do terapii. Dodatkowo przedstawiono standardy, jakie musi spełnić ośrodek w celu prowadzenia badań klinicznych z wykorzystaniem technologii CAR-T cells.

Wiążemy ogromne nadzieje związane ze zwiększeniem ilości badań opartych na terapii CAR-T cells w naszym kraju. Wprowadzenie do Polski terapii CAR-T cells jest istotne nie tylko z punktu widzenia badań naukowych, ale przede wszystkich z punktu widzenia szans dla pacjentów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zainteresowanie i aktywny udział w spotkaniu.

Opcje strony

do góry