Aktualnie znajdujesz się na:

Rezygnacja prezesa Agencji Badań Medycznych. Prof. Piotra Czauderny

W dniu 10.12.2019 r. Prezes Agencji Badań Medycznych, prof. Piotr Czauderna poinformował Ministra Zdrowia, prof. Łukasza Szumowskiego o złożeniu dymisji z pełnionego stanowiska. Przesłanką podjęcia tej decyzji była chęć powrotu do pracy klinicznej oraz badań naukowych, zarówno w wymiarze polskim, jak i międzynarodowym. Minister Zdrowia ze zrozumieniem odniósł się do decyzji Prezesa Agencji.

Pragniemy podziękować Panu Profesorowi Piotrowi Czaudernie za zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju Agencji Badań Medycznych i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Opcje strony

do góry