Agencja Badań Medycznych

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/81,Rezygnacja-prezesa-Agencji-Badan-Medycznych-Prof-Piotra-Czauderny.html
2020-04-08, 08:06

Rezygnacja prezesa Agencji Badań Medycznych. Prof. Piotra Czauderny

W dniu 10.12.2019 r. Prezes Agencji Badań Medycznych, prof. Piotr Czauderna poinformował Ministra Zdrowia, prof. Łukasza Szumowskiego o złożeniu dymisji z pełnionego stanowiska. Przesłanką podjęcia tej decyzji była chęć powrotu do pracy klinicznej oraz badań naukowych, zarówno w wymiarze polskim, jak i międzynarodowym. Minister Zdrowia ze zrozumieniem odniósł się do decyzji Prezesa Agencji.

Pragniemy podziękować Panu Profesorowi Piotrowi Czaudernie za zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju Agencji Badań Medycznych i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Opcje strony