Aktualnie znajdujesz się na:

Zakończyła się II edycja szkolenia „Eksperyment medyczny a badanie kliniczne”

W dniu 23 lutego br. odbyła się II edycja szkolenia „Eksperyment medyczny a badanie kliniczne” w formie internetowego webinaru, podczas którego prelegentkami była Pani Małgorzata Zadorożna - Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia oraz Pani Eunika Książkiewicz - Kierownik Działu Kontraktowania w Agencji Badań Medycznych.

Kolejny cykl szkolenia dotyczył nowelizacji ustawy z dnia 16 lipca 2020r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw w kontekście prowadzania eksperymentów i badań klinicznych. 

Szkolenie było skierowane do lekarzy, badaczy, członków zespołów badawczych oraz osób zainteresowanych prowadzeniem badań klinicznych – pracowników ośrodków akademickich, uczelni, instytutów oraz szpitali.
Nowelizacja Ustawy ma na celu między innymi ochronę praw pacjenta, w tym w zakresie regulacji odnoszących się do udziału w eksperymencie medycznym pewnych grup pacjentów oraz zatwierdzenie  sankcji prawnych za prowadzenie eksperymentu medycznego z nieposzanowaniem przepisów prawa. Kluczowe zmiany regulacyjne weszły w życie i zaczęły obowiązywać z dniem 01.01.2021 r. 


Kluczowe zmiany regulacyjne, których obowiązywanie weszło w życie z początkiem roku 2021, a mające znaczenie w kwestii prowadzenia eksperymentów medycznych i badań klinicznych to: udział      i zakazy udziału w eksperymencie medycznym, wprowadzenie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz uczestnika oraz osoby, której skutki eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć, przepisy dotyczące przeprowadzenie eksperymentu leczniczego bez wymaganej zgody, wyłączenie zaistniałych kolizji norm, czy rodzaje wykroczeń i przestępstw. Podczas szkolenia przedstawiono zmiany w ustawie i ich konsekwencje oraz skupiono się na kwestiach prawnych m.in. różnicach pomiędzy eksperymentem medycznym a badaniem klinicznym.

 

Opcje strony

do góry