Aktualnie znajdujesz się na:

Rozstrzygnięcie konkursu na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych – III runda

Prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki konkursu na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych w zakresie III rundy konkursu.

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej oraz dostępnej alokacji finansowanie w ramach III rundy konkursu otrzymało 9 projektów, dla których łączna kwota finansowania wynosi 70 897 792,31 zł.

W ramach III rundy konkursu wpłynęło 51 wniosków o łącznej wartości ponad 570 mln zł., z czego największą liczbę wniosków złożono w obszarze kardiologii oraz onkologii. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 29 wniosków.

Jednocześnie przypominamy, że w związku z faktem, że projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach I rundy konkursu wyczerpały alokację przeznaczoną na konkurs Prezes Agencji Badań Medycznych podjął decyzję o podniesieniu pierwotnej alokacji konkursu na rundę  III o 50 000 000,00 zł. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie naborem w ramach III rundy NBK 2020 Prezes Agencji podjął decyzję o dodatkowym podniesieniu alokacji o ponad 20 mln zł.

Lista rankingowa znajduje się poniżej.

 

Szanowni Państwo!

Wszyscy wnioskujący otrzymają ponadto indywidualną informację dotyczącą wyników III rundy konkursu oraz przyznanej w ramach projektu punktacji. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: niekomercyjne@abm.gov.pl

Opcje strony

do góry