Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór na staże lekarskie w Stanach Zjednoczonych

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski i dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Łukasz Wojdyga 23 marca br. podpisali umowę na obsługę i realizację programu NAWA im. prof. Walczaka „Wsparcie mobilności naukowców”. Dzięki bliskiej współpracy z amerykańskimi naukowcami pacjenci w naszym kraju zyskają dostęp do najnowszej wiedzy i praktyk klinicznych.

Wyjazd na staże jest możliwy dzięki memorandum, które w 2018 r. w Waszyngtonie podpisali minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski (z upoważnienia ministra nauki i szkolnictwa wyższego), ambasador RP w Stanach Zjednoczonych prof. Piotr Wilczek oraz sekretarz Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Alex Azar. Porozumienie dotyczy współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych w obszarze nauk biomedycznych.

 

Program NAWA im. prof. Walczaka „Wsparcie mobilności naukowców"

Uczestnicy projektu zyskają możliwość rozwoju naukowego i zawodowego oraz zdobycia cennego doświadczenia w naukowym środowisku międzynarodowym w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych. Współpraca z amerykańskimi specjalistami zaowocuje wiedzą, którą polscy lekarze będą mogli wdrożyć w swoich ośrodkach, a tym samym przyczyni się do poprawy opieki medycznej w Polsce.

W najbliższych trzech latach wyłonionych zostanie stu stypendystów. Pierwsze staże zaplanowano dla ok. 30 naukowców prowadzących badania w zakresie kardiologii, onkologii, alergologii i chorób zakaźnych. Będą one trwały od 3 do 6 miesięcy.

Ich najważniejsze cele to:

- przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych (wypracowanie nowego lub udoskonalenie istniejącego rozwiązania);

- zdobycie doświadczenia zawodowego i naukowego, poznanie dobrych praktyk i nowych metod pracy stosowanych w ośrodku, w którym odbywa się staż (job-shadowing).

O wyjazd do Stanów Zjednoczonych mogą ubiegać się naukowcy biegle posługujący się językiem angielskim, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora lub mający otwarty przewód doktorski w zakresie kardiologii, onkologii, alergologii lub chorób zakaźnych nie dłużej niż od 3 lat w dniu złożenia wniosku. Warunkiem niezbędnym jest zatrudnienie w polskich uczelniach, instytutach lub szpitalach klinicznych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Nabór wniosków prowadzono od 21 marca do 20 maja 2019 r. do godz. 15:00 wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Do złożenia wniosku jest wymagane zarejestrowanie konta w systemie.

Opcje strony

do góry