Aktualnie znajdujesz się na:

Pierwsze umowy na niekomercyjne badania kliniczne podpisane

Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy proces uruchamiania środków na realizację niekomercyjnych badań klinicznych w ramach pierwszego konkursu Agencji Badań Medycznych.

Pierwsze umowy dotyczą projektów pn. „Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa obinutuzumabu i rytuksymabu w leczeniu skojarzonym dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z ekspresją CD20” oraz  „Ocena tolerancji i skuteczności napromienienia całego ciała i kladrybiny przed allogeniczną transplantacją komórek krwiotwórczych u chorych na ostrą białaczką szpikową i zespoły mielodysplastyczne”.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy beneficjentom! 

 

Opcje strony

do góry