Aktualnie znajdujesz się na:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) zmieniające rozp. w sprawie wyrobów medycznych

Szanowni Państwo,

Wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2020/561 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania niektórych jego przepisów zostaje odroczone o jeden rok.

Z uwagi na niespotykaną dotąd skalę obecnych wyzwań oraz ze względu na złożoność rozporządzenia (UE) 2017/745 jest bardzo prawdopodobne, że państwa członkowskie, instytucje zdrowia publicznego, podmioty gospodarcze i inne zainteresowane strony nie będą w stanie zapewnić właściwego wdrożenia i stosowania tego rozporządzenia od dnia 26 maja 2020 r. czyli od przewidzianej w nim daty rozpoczęcia stosowania.

Tekst orginalny Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_718/IP_20_718_EN.pdf

Rozporządzenie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0561

Opcje strony

do góry