Aktualnie znajdujesz się na:

Agencja Badań Medycznych i Narodowe Centrum Nauki łączą siły dla rozwoju polskiej nauki

4 lipca 2024 roku odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami Agencji Badań Medycznych (ABM) i Narodowego Centrum Nauki (NCN), podczas którego zainicjowano rozmowy na temat współpracy w zakresie konkursów organizowanych przez ABM.

Zasoby merytoryczne oraz bogate doświadczenie NCN w zakresie prowadzenia paneli eksperckich to główne elementy, które ABM ma nadzieje wykorzystać przy ocenie swoich projektów już w ramach organizacji pierwszego, wspólnego konkursu dotyczącego badań translacyjnych.

 - Wsparcie w zakresie organizacji paneli eksperckich przez koordynatorów z NCN pozwoli ujednolicić i wzmocnić system oceny wniosków grantowych Agencji. Realizacja planowanego na grudzień 2024 r. konkursu na badania translacyjne będzie wymagała również rzetelnej i obiektywnej recenzji komponentów badań podstawowych. Zagraniczni recenzenci i eksperci NCN, doświadczeni w ocenie takich przedsięwzięć, będą nieocenionym wsparciem dla ABM. Liczymy, że konkurs ten pozwoli najlepszym zespołom badawczym przejść ze swoimi odkryciami drogę od laboratorium do łóżka pacjenta – podkreślił prof. dr hab. n. med. Wojciech Fendler, prezes ABM.

Narodowe Centrum Nauki, agencja wykonawcza powołana do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, od 2011 roku przyznało blisko 30 tysięcy grantów na łączną kwotę niemal 16 miliardów złotych. To bogate doświadczenie i zasoby NCN stanowią doskonałe uzupełnienie działań ABM, które skupiają się na badaniach medycznych. - Rolą Agencji Badań Medycznych jest wspieranie innowacji w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych. Współpraca NCN i ABM może w przyszłości pozwolić na realizację wspólnych inicjatyw oraz stworzenie optymalnego systemu prowadzenia badań podstawowych i eksperymentów badawczych w obszarze medycyny. Ważna jest również koordynacja wysiłków w celu zapewnieniu najwyższych standardów oceny i wyboru wniosków grantowych – mówi prof.  Krzysztof Jóźwiak, dyrektor NCN.

Wspólna inicjatywa obydwu instytucji ma na celu podniesie jakości badań naukowych realizowanych w Polsce, dzięki czemu polska nauka ma szansę na znaczący rozwój i umocnienie swojej pozycji na arenie międzynarodowej.

W spotkaniu wzięli udział: prof. Wojciech Fendler (prezes ABM), dr inż. Zuzanna Nowak-Życzyńska (dyrektorka Wydziału Nauki i Ewaluacji ABM), Krzysztof Górski (dyrektor Wydziału Zarządzania Projektami Niekomercyjnymi) oraz prof. Krzysztof Jóźwiak (dyrektor NCN), dr Marcin Liana (z-ca dyrektora NCN), prof. Anetta Undas (przewodnicząca rady NCN), prof. Piotr Skarżyński (członek rady NCN), prof. Barbara Klajnert-Maculewicz (członkini rady NCN), dr Anna Wiktor (koordynatorka dyscyplin w dziale Nauk o Życiu).

Rozmowy zmierzające do nawiązania współpracy instytucjonalnej między jednostkami będą kontynuowane w lipcu w Warszawie.

Opcje strony

do góry