Aktualnie znajdujesz się na:

Podsumowanie seminarium „GCP – teoria w praktyce badań klinicznych”

22 marca br. Agencja Badań Medycznych, w ramach cyklu szkoleniowego Akademii CWBK,  zorganizowała seminarium pt. „GCP- teoria w praktyce badań klinicznych”. Spotkanie zrealizowano w formie online z wykorzystaniem platformy internetowej Zoom. Odbiorcami szkolenia byli lekarze, administracja szpitali, członkowie zespołów badawczych oraz osoby związane z branżą badań klinicznych zainteresowane wskazaną tematyką.

Seminarium było podzielone na cztery części. W roli prelegentów wystąpili: Lek. Łukasz Więch– Associate Director w firmie Synexus Polska Sp. z o. o., Wojciech Janus- Clinical Trials Manager w firmie CCTS,
Dr Beata Maciejewska– Prezes Zarządu i Dyrektor Operacyjny Scientia Research Institute Sp. z o.o.; członkini zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl oraz Piotr Sawicki - Kierownik Działu Badań Klinicznych w Centrum Medycznym CMP.

Podczas spotkania poruszono niezwykle istotne kwestie związane z rolą i obowiązkami Badacza oraz Sponsora badania klinicznego, protokołem badania klinicznego oraz broszury badacza pod kątem GCP, jak i również zastosowaniem Dobrej Praktyki Klinicznej przy procedowaniu świadomej zgody. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

Mamy nadzieję, że inspirująca wiedza nabyta podczas seminarium, przełoży się na wzrost kompetencji i wiedzy z zakresu badań klinicznych, a tym samym na wysoki standard prowadzonych badań.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za aktywny udział w spotkaniu.

Opcje strony

do góry