Aktualnie znajdujesz się na:

Zakończenie naboru wniosków w Konkursie na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych (ABM/2022/6)

W dniu 23 lutego 2023 r. zakończył się nabór wniosków w Konkursie na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych (ABM/2022/6).

Złożone wnioski dotyczą wielu obszarów medycyny, w tym leczenia stopu cukrzycowej, chorób autoimmunologicznych oraz terapii onkologicznych.

Przedmiotem wniosku w ramach złożonych wniosków są zarówno produkty oparte o kwasy nukleinowe (5 wniosków) jak i związki drobnocząsteczkowe (8 wniosków). Łącznie złożono 13 wniosków na wartość 443 002 897,10 zł.

Wszystkie złożone wnioski zostały przekazane do oceny formalnej.

Opcje strony

do góry