Aktualnie znajdujesz się na:

Spotkanie Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta i Agencji Badań Medycznych poświęcone roli pacjentów w komisjach bioetycznych

W dniu 12 stycznia 2023 r. w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie Rady Organizacji Pacjentów  przy Rzeczniku Praw Pacjenta zorganizowane w partnerskiej współpracy z Agencją Badań Medycznych.

Spotkanie było dedykowane przedstawicielom organizacji pacjentów, które zgodnie z projektowaną ustawą o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zostały włączone w skład Naczelnej Komisji Bioetycznej i będą brały udział w sporządzaniu oceny etycznej badania klinicznego.

Uczestników spotkania powitali Rzecznik Praw Pacjenta - Bartłomiej Chmielowiec oraz Zastępca Prezesa Agencji Badań Medycznych – Rafał Staszewski, którzy podkreślili jak ważna jest rola pacjentów w procesie opiniowana badań klinicznych.

W trakcie spotkania omówiono kwestie dotyczące pacjentów w projektowanej ustawie o badaniach klinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem roli przedstawicieli organizacji pacjenckich w komisjach bioetycznych w tym Naczelnej Komisji Bioetycznej oraz nowych zadań Rzecznika Praw Pacjenta: wykazu organizacji pacjenckich i Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych.

 

Opcje strony

do góry