Aktualnie znajdujesz się na:

Rozstrzygnięcie Konkursu nr ABM/2022/4 po zakończonej procedurze odwoławczej

Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki Konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych (ABM/2022/4) po zakończonej procedurze odwoławczej.

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej rekomendację do dofinansowania w Konkursie otrzymało 19 projektów.

Nabór wniosków w konkursie trwał od 31 maja 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. W ramach Konkursu wpłynęły 22 wnioski o łącznej wartości projektów 300 805 645,91 zł. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 21 wniosków.

Lista rankingowa po zakończonej procedurze odwoławczej znajduje się poniżej.

Opcje strony

do góry