Aktualnie znajdujesz się na:

Edukacyjne webinary tematyczne

W ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” prezentujemy cykl pięciu webinarów edukacyjnych obejmujących tematykę badań klinicznych.

Przygotowane materiały zostały przygotowane przez ekspertów w swoich dziedzinach i służą pogłębianiu specjalistycznej wiedzy. Wzrost kompetencji osób tworzących zespoły badawcze przyczyni się do efektywniejszego zarządzania i procedowania badań. 

Webinary edukacyjne dedykowane są w szczególności osobom zaangażowanym w proces prowadzenia badań klinicznych.

Zachęcamy do obejrzenia webinarów pt.:

  1. Zasady tworzenia protokołu badania klinicznego – planowanie badania klinicznego.
  2. Metodologia badań empirycznych w medycynie i zastosowanie statystyki w badaniach biomedycznych.
  3. Zakup leku i placebo do badania klinicznego.
  4. Kwestia zwolnienia produktu badanego oraz placebo.  Dobra praktyka wytwarzania (GMP). Osoba wykwalifikowana i jej rola.
  5. Quality – wytyczne dotyczące zapewnienia jakości na wszystkich etapach procesu rozwoju i rejestracji leków.

 

  1. Zasady tworzenia protokołu badania klinicznego – planowanie badania klinicznego.

 

 

 

  1. Metodologia badań empirycznych w medycynie i zastosowanie statystyki w badaniach biomedycznych.

 

 

 

  1. Zakup leku i placebo do badania klinicznego.

 

 

 

  1. Kwestia zwolnienia produktu badanego oraz placebo.  Dobra praktyka wytwarzania (GMP). Osoba wykwalifikowana i jej rola.

 

 

 

  1. Quality – wytyczne dotyczące zapewnienia jakości na wszystkich etapach procesu rozwoju i rejestracji leków.

 

 

 

Webinary dostępne są również na stronie:

https://www.abm.gov.pl/pl/polska-siec-badan-klinicznych/projekt-power/zadania-w-ramach-projek/zadanie-nr-1/edukacyjne-webinary-tematyczne/1881,Edukacyjne-webinary-tematyczne.html

Projekt pt. „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych  w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.  Instytucją pośredniczącą w projekcie jest Ministerstwo Zdrowia.

Opcje strony

do góry