Aktualnie znajdujesz się na:

Trwa IX Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Sieci Badań Klinicznych z przedstawicielami CWBK oraz ABM

Koordynator Krajowa, Dyrektor Centrum Rozwoju Badań Klinicznych, Agnieszka Ryniec opowiedziała o planach Sieci na 2023r, plany dotyczą m.in. przekazania beneficjentom konkursów Agencji narzędzia eCRF oraz członkom Sieci platformy komunikacyjnej. Agencja wypracuje również wzór umowy czterostronnej na prowadzenie badania klinicznego oraz wspólnego stanowiska dotyczącego RODO, a także wiele innych aktywności wpływających na poprawę jakości prowadzenia badań klinicznych oraz zwiększanie kompetencji kadry zatrudnionej w CWBK a także promocja Polskiej Sieci Badań Klinicznych wśród interesariuszy rynku - przede wszystkim sponsorów i firm CRO. 

Opcje strony

do góry