Aktualnie znajdujesz się na:

Podsumowanie konferencji pt. „Rola zespołu badawczego w badaniach klinicznych"

W dniu 6 grudnia 2022 roku, odbyła się Konferencja pt. „Rola zespołu badawczego w badaniach klinicznych" zrealizowana w ramach „Akademii Badań Klinicznych - rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej”, nr POWR.05.02.00-00-0008/19, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Celem konferencji było podniesienie kompetencji osób pretendujących do grona zespołu badawczego. Badania kliniczne stanowią często jedyną możliwość umożliwiającą poprawę jakości życia pacjentów oraz jedyną możliwą ścieżkę terapeutyczną w chorobach, w których nie zostały jeszcze opracowane standardowe terapie leczenia. Obecnie zarówno na świecie jak i w Polsce obserwuje się wzrost liczby badań klinicznych. W związku z czym istnieje silna potrzeba kształcenia odpowiednio wykwalifikowanej kadry, która odpowiedzialna jest za prawidłowe przeprowadzanie wszystkich etapów badania.

Konferencję uroczyście otworzył Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. Radosław Sierpiński, który w swojej wypowiedzi podkreślił jak ważna jest wysoko wykwalifikowana kadra badań medycznych. W związku z czym wierzymy, że przekazane w dniu wczorajszym treści zostaną przez Państwa wykorzystane w codziennej pracy, tym samym przyczyniając się do zwiększenia jakości usług zdrowotnych w tym rozwijającym się obszarze jakim są badań kliniczne.

Wydarzenie miało charakter ogólnopolski i odbyło się w trybie online. Konferencja składała się z trzech paneli. Pierwszy z nich „Rola poszczególnych członków zespołu badawczego w badaniach klinicznych” rozpoczął prof. dr hab. n. med. Marek Postuła, który omówił rolę głównego badacza i współbadaczy w badaniu klinicznym. Następnie mgr Karina Wiśniewska przybliżyła temat związany z udziałem pielęgniarki w badaniu klinicznym, a mgr Bożena Wnorowska wskazała zadania i kompetencje farmaceuty. Po krótkiej przerwie wystąpiły Natalia Morawska z prezentacją pt. „Koordynator w badaniu klinicznym” i Joanna Biskup z tematem „Monitor w badaniu klinicznym”. Podczas drugiego panelu pt. „Centra Wsparcia Badań Klinicznych jako miejsca rozwoju kariery członka zespołu badawczego”, Marlena Huskowska – Stróżek omówiła specyfikę pracy w profesjonalnym ośrodku badań klinicznych na przykładzie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Prelegentami trzeciego panelu konferencji – „Start ścieżki kariery w obszarze badań klinicznych” byli mgr Wojciech Janus z prezentacją „Jak rozpocząć pracę w obszarze badań klinicznych? Rekrutacja” oraz Iwona Kuśmirek, która wystąpiła z wykładem pt. „Jak sponsor badania klinicznego szuka odpowiedniego badacza do prowadzenia badania klinicznego?”.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

09:20 – 09:30 

Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników

09:30 – 11:45 

Panel I – Rola poszczególnych członków zespołu badawczego w badaniach klinicznych.

  • 09:30 – 10:15 Temat I – Główny Badacz i Współbadacz w badaniu klinicznym.
  • 10:15 – 11:00 Temat II – Pielęgniarka w badaniu klinicznym.
  • 11:00 – 11:45 Temat III – Farmaceuta w badaniu klinicznym.

11:45 – 12:00

Przerwa I

12:00 – 13:30

  • 12:00 – 12:45 Temat IV – Koordynator w badaniu klinicznym.
  • 12:45 – 13:30 Temat V – Monitor w badaniu klinicznym.

13:30 – 13:45

Przerwa II

13:45 – 14:30

Panel II – Centra Wsparcia Badań Klinicznych jako miejsca rozwoju kariery członka zespołu badawczego.

  • 13:45 – 14:30 Temat VI – Praca w profesjonalnym ośrodku badań klinicznych na przykładzie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

14:30– 16:00

Panel III – Start ścieżki kariery w obszarze badań klinicznych

  • 14:30 – 15:15 Temat VII – Jak rozpocząć pracę w obszarze badań klinicznych? Rekrutacja.
  • 15:15 – 16:00 Temat VIII – Jak sponsor badania klinicznego szuka odpowiedniego badacza do prowadzenia badania klinicznego?

16:00 

Zakończenie konferencji

 

 

Opcje strony

do góry