Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie wyników konkursu dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych (ABM/2022/2) w wyniku zakończenia procedury odwoławczej

Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki konkursu dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych, która została zaktualizowana, po zakończeniu procedury odwoławczej.

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku rozpatrzenia protestów oraz dostępnej alokacji, finansowanie w ramach konkursu otrzymało 6 projektów, w tym jeden w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia procedury odwoławczej.

Nabór wniosków do konkursu dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych trwał od 30 marca do 30 czerwca 2022 r. W ramach konkursu wpłynęło 22 wniosków o łącznej wartości prawie 200 mln zł. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 14 wniosków.

Lista rankingowa po protestach znajduje się poniżej.

Szanowni Państwo!

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: komercyjne@abm.gov.pl

Opcje strony

do góry