Aktualnie znajdujesz się na:

Agencja Badań Medycznych oswaja Polaków z badaniami klinicznymi

Agencja Badań Medycznych w ramach trwającej kampanii społecznej edukuje o badaniach klinicznych jako niezbędnym elemencie do rozwoju medycyny, równocześnie ukazując korzyści dla pacjentów, którzy dzięki nim zyskują dostęp do najnowocześniejszych terapii.

Prawie 50% Polaków nie wie czym są badania kliniczne – wynika z raportu CATI przeprowadzonego na zlecenie Agencji Badań Medycznych w 2022 roku. Tymczasem badania kliniczne stanowią fundament współczesnej medycyny, ich rozwój jest warunkiem dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii i znacząco wpływa na poszerzenie zawodowej wiedzy lekarzy. Badania kliniczne są niezbędnym elementem procesu dopuszczenia leku do obrotu. Kampania społeczna ABM ma na celu uświadomienie społeczeństwa o ważności badań klinicznych.

Badania kliniczne mierzą się z wieloma negatywnymi stereotypami, stąd m.in. brak zainteresowania w ich uczestnictwie wśród Polaków. ABM chce w kampanii ukazać transparentności działań i schematów w badaniach klinicznych, co pozwoli zmienić ich negatywne postrzeganie. Kampania promuje również projekty badawczo-rozwojowe, szczególnie te z obszaru wybranych chorób cywilizacyjnych. Badania dotyczą m.in. szukania nowych rozwiązań terapeutycznych dla dzieci z ciężkim atopowych zapaleniem skóry czy przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C.

Kampania ma charakter 360 °. Jej przekaz został oparty na historii trzech pacjentów, którzy wzięli udział w badaniach finansowanych przez ABM. Wykonawcą kampanii zostało konsorcjum – Fabryka Komunikacji Społecznej i Media Group. Kampania realizowana przez Agencję Badań Medycznych, finansowana ze środków Ministra Zdrowia.

 

Opcje strony

do góry