Aktualnie znajdujesz się na:

Polska w gronie członków ECRIN

17 listopada została ogłoszona decyzja o włączeniu Polski w struktury ECRIN.  Po trzech latach od przystąpienia do Sieci ze statusem kraju – Obserwatora, zostaliśmy pełnoprawnym członkiem organizacji.

Zadaniem Europejskiej Sieci Infrastruktur Badań Klinicznych (ECRIN) jest wspieranie prowadzenia międzynarodowych badań klinicznych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem badań niekomercyjnych. Obecnie do ECRIN należy dwanaście krajów: dziesięć z nich posiada status członka (Polska, Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Węgry, Włochy i Portugalia), natomiast dwa pozostałe to kraje - Obserwatorzy (Słowacja, Szwajcaria). Tym samym ECRIN obejmuje obszar zamieszkały przez około 350 mln obywateli Europy, a w swoim portfolio posiada 70 wieloośrodkowych projektów badawczych (przy czym średnio ponad 6 krajów jest zaangażowanych w realizację  jednego badania klinicznego) oraz ponad 40 projektów infrastrukturalnych.

Polska w ECRIN jest reprezentowana przez ABM oraz POLCRIN - Polish Clinical Reasearch Infrastructure Network. Obecnie POLCRIN tworzy siedem jednostek, tj. Narodowy Instytut Kardiologii, Instytut „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher oraz Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum. Polskie ośrodki mogą być angażowane do udziału w badaniach prowadzonych przez inne, zagraniczne jednostki, uzyskując status partnera w danym projekcie badawczym lub same inicjować badanie stając się jego liderem. ECRIN ułatwia w takiej sytuacji znalezienie zagranicznego partnera oraz pomaga w organizacji badania i koordynacji na szczeblu międzynarodowym.

 

Opcje strony

do góry