Aktualnie znajdujesz się na:

Konferencja „Rola zespołu badawczego w badaniach klinicznych" - rusza rejestracja!

Już 6 grudnia 2022 roku odbędzie się konferencja on-line pt. „Rola zespołu badawczego w badaniach klinicznych" w ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Celem wydarzenia jest podniesienie kompetencji osób pretendujących do grona zespołu badawczego. Dedykowana jest osobom planującym lub rozpoczynającym ścieżkę kariery w badaniach klinicznych. Udział w konferencji jest możliwy po uprzedniej rejestracji w systemie.

 

TERMIN:  6 GRUDNIA 2022 r.

FORMA: ON-LINE

Uwaga! Rejestracja na wydarzenie jest obowiązkowa!

Pełny program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: 

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-1/62,Konferencja-Rola-zespolu-badawczego-w-badaniach-klinicznychquot.html

Liczba miejsc jest ograniczona!

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

09:20 – 09:30 

Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników

09:30 – 11:45 

Panel I – Rola poszczególnych członków zespołu badawczego w badaniach klinicznych.

  • 09:30 – 10:15 Temat I – Główny Badacz i Współbadacz w badaniu klinicznym.
  • 10:15 – 11:00 Temat II – Pielęgniarka w badaniu klinicznym.
  • 11:00 – 11:45 Temat III – Farmaceuta w badaniu klinicznym.

11:45 – 12:00

Przerwa I

12:00 – 13:30

  • 12:00 – 12:45 Temat IV – Koordynator w badaniu klinicznym.
  • 12:45 – 13:30 Temat V – Monitor w badaniu klinicznym.

13:30 – 13:45

Przerwa II

13:45 – 14:30

Panel II – Centra Wsparcia Badań Klinicznych jako miejsca rozwoju kariery członka zespołu badawczego.

  • 13:45 – 14:30 Temat VI – Praca w profesjonalnym ośrodku badań klinicznych na przykładzie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

14:30– 16:45

Panel III – Start ścieżki kariery w obszarze badań klinicznych

  • 14:30 – 15:15 Temat VII – Jak rozpocząć pracę w obszarze badań klinicznych? Rekrutacja.
  • 15:15 – 16:00 Temat VIII – Jak sponsor badania klinicznego szuka odpowiedniego badacza do prowadzenia badania klinicznego?

17:00 

Zakończenie konferencji

 

Opcje strony

do góry