Aktualnie znajdujesz się na:

Zakończenie naboru wniosków w Konkursie na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych (ABM/2022/5)

W dniu 19 września 2022 r. zakończył się nabór wniosków w Konkursie na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych (ABM/2022/5)

Złożone wnioski dotyczą wielu obszarów medycyny, w tym leczenia cukrzycy, chorób metabolicznych,  genetycznych oraz terapii onkologicznych.

Przedmiotem wniosku w ramach złożonych wniosków są zarówno produkty białkowe (8 wniosków) jak i produkty lecznicze terapii zaawansowanej (8 wniosków). Łącznie złożono 16 wniosków na wartość 626 056 606,50 zł.

Wszystkie złożone wnioski zostały przekazane do oceny formalnej.

Opcje strony

do góry