Aktualnie znajdujesz się na:

Uniwersytet Medyczny w Białystoku otworzył Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych

Celem Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych (OWBK) jest rozwój badań medycznych w województwie podlaskim, który pozwoli na zagospodarowanie luki w systemie badań klinicznych i realizację ambitnych, innowacyjnych projektów naukowych. Zapewni on kompleksową pomoc uczelni i jej szpitalom w realizacji badań klinicznych. Współpraca z placówkami POZ i innymi partnerami klinicznymi będzie dopełnieniem nowo utworzonej regionalnej sieci badawczej.

Projekt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na realizację Centrum uzyskał finansowanie w wysokości 10 mln zł. ze środków Agencji Badań Medycznych (ABM). Jak powiedział obecny na uroczystości otwarcia ośrodka prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. Radosław Sierpiński „Rozwój innowacyjnej medycyny, to święto pacjentów. Badania kliniczne stanowią o jakości medycyny, umożliwiają dostęp do terapii, a często są szansą na życie dla pacjentów”.

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. dr hab. Adam Krętowski otwierając Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych zaznaczył, że nowoczesne badania prowadzone w ośrodku przyczynią się do lepszej jakości leczenia pacjentów.

Rocznie w Ośrodku Wsparcia Badań Klinicznych prowadzonych będzie około 170 badań. Uczelnia do tej pory pozyskała z ABM 100 mln złotych na różne projekty badawcze. Prezes Agencji Badań Medycznych – dr hab. Radosław Sierpiński podkreślił wysoką skuteczność UMB w zdobywaniu pieniędzy na innowacyjne badania kliniczne. 

Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych UMB realizuje obecnie kilkanaście projektów  finansowanych ze środków ABM. Dotyczą one kardiologii, onkologii, czy rozrodczości.  W latach 2010-2019 jednostki UMB zrealizowały blisko 400 badań klinicznych, z czego 386 stanowiły badania komercyjne, a 6 badania niekomercyjne. Uniwersytet jest również sponsorem niekomercyjnych, wieloośrodkowych badań klinicznych (kardiologicznego i onkologicznego). Stworzenie Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych przyczyni się do zwiększenia liczby i rozszerzenia wachlarza realizowanych w szpitalach uniwersyteckich UMB badań klinicznych, zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych. Dzięki swojemu dynamicznemu działaniu, OWBK  ma szansę przyciągnąć  niedostępne dotychczas dla mieszkańców regionu badania komercyjne i niekomercyjne, co  w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy zdrowia obywateli. Realizowane w Ośrodku badania będą miały na celu opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych produktów lub procedur skuteczniej walczących z chorobami lub zwiększających komfort pacjentów. To właśnie pacjenci są głównymi beneficjentami badań klinicznych, gdyż dzięki nim otrzymują bezpłatny dostęp do terapii, które często nie są jeszcze dostępne na rynku lub na które nie byłoby ich stać, gdyby nie udział w badaniach klinicznych. Dotyczy to szczególnie badań onkologicznych, gdzie udział w badaniu klinicznym jest często ostatnią deską ratunku dla pacjenta.

Dzięki utworzeniu ośrodka wczesnych faz będzie możliwa realizacja projektów badawczych na każdym ich etapie a doświadczona kadra naukowa i kliniczna będzie gwarantowała wysoki poziom badań w większości dziedzin medycyny.

OWBK, również z partnerami zewnętrznymi, będzie realizował projekty, których celem jest przetestowanie a w przyszłości wdrożenie innowacyjnych produktów leczniczych, wyrobów lub procedur medycznych pozwalających nieść pomoc pacjentom w stanach nagłych prowadzących do śmierci, a których zastosowanie pozwoli na przywrócenie pełnego zdrowia lub na zasadniczą poprawę zdrowia pacjenta. OWBK nawiązał dotychczas ścisłą współpracę z 30 jednostkami podstawowej opieki zdrowotnej co pozwoli na skuteczną i powszechną rekrutację pacjentów do badań klinicznych. Przyczyni się to zwiększenia bezpośredniego wpływu BK na stan zdrowia większej liczby obywateli-mieszkańców miasta i regionu.

Realizacja projektu umożliwi zwiększenie dostępu pacjentów do komercyjnych badań klinicznych w których uzyskują oni terapie nie ujęte w refundacji NFZ. Uzupełni to lukę w systemie ochrony zdrowia, która w Polsce w bardzo ograniczonym stopniu umożliwia wykorzystanie nowych i innowacyjnych terapii, dając pacjentom nieodpłatny dostęp do najnowszych metod leczenia.

W wyniku realizacji projektu realizowane będą badania kliniczne, których efekty będą transferowane do systemu ochrony zdrowia. W obecnej chwili w Ośrodku Wsparcia Badań Klinicznych UMB pracuje kilkanaście osób. Placówka mieści się w budynku UDSK, przy ul. J. Waszyngtona 17 w Białymstoku, wejście od strony SOR-u USK.

Link do strony ośrodka

 • fot. UMB
  fot. UMB
 • fot. UMB
  fot. UMB
 • fot. UMB
  fot. UMB
 • fot. UMB
  fot. UMB
 • fot. UMB
  fot. UMB
 • fot. UMB
  fot. UMB
 • fot. UMB
  fot. UMB
 • fot. UMB
  fot. UMB

Opcje strony

do góry