Aktualnie znajdujesz się na:

Posiedzenie Rady Biznesu Polskiej Sieci Badań Klinicznych

31.05.2022 r. odbyło się II posiedzenie Rady Biznesu, funkcjonującej przy Polskiej Sieci Badań Klinicznych. Uczestnikami spotkania byli Przedstawiciele Agencji Badań Medycznych, przemysłu farmaceutycznego oraz związków i stowarzyszeń działających na rzecz badań klinicznych w Polsce. Ponadto, w posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Sieci, którzy stale zaangażowani są w rozwój jednolitych systemowych rozwiązań jakościowych i procesowych w zakresie realizowania badań klinicznych w Sieci.

Podczas spotkania omówiono kwestie związane z bieżącą i planowaną działalnością PSBK, tym m.in. zaprezentowano postęp prac w Centrach Wsparcia Badań Klinicznych. Tematem dyskusji były również cele i perspektywy związane z Krajowym Planem Odbudowy. W tej części spotkania przedstawiono również idee stworzenia wzoru umowy trójstronnej oraz wzorów dokumentacji badaniowej, które docelowo ujednolicałyby i przyśpieszały proces kontraktowania badania.

W drugiej części spotkania omówiono Strategie Rozwoju Działań Edukacyjnych na lata 2022-2025, która jest dokumentem zakładającym systematyczny wzrost aktywności w zakresie podnoszenia  kompetencji członków zespołów badawczych, a także poprawy świadomości pacjentów na temat uczestnictwa w badaniach klinicznych.

Ostatnia część została poświęcona systemom teleinformatycznym, które zostaną wdrożone w PSBK. Przedstawiciele ABM zaprezentowali harmonogram oraz postęp prac nad systemem eCRF ABM, Portalem PSBK oraz Portalem Potencjału Sieci (ang. Feasibility). Zaproponowane funkcjonalności przyczynią się do poprawy jakości i wydajności oraz uatrakcyjnią polski rynek badań klinicznych. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za owocne obrady oraz cenne uwagi i spostrzeżenia. Silna współpraca w zakresie rozwoju polskiego rynku badań klinicznych z pewnością przyniesie wymierne korzyści dla polskich pacjentów oraz systemu ochrony zdrowia.

Opcje strony

do góry