Aktualnie znajdujesz się na:

Konferencja "Priorytety naukowe w zdrowiu na 2022 r. Rola Agencji Badań Medycznych w kreowaniu innowacyjnego systemu ochrony zdrowia"

Agencja Badań Medycznych zaprasza na Konferencję pn. Priorytety naukowe w zdrowiu na 2022 r. Rola Agencji Badań Medycznych w kreowaniu innowacyjnego systemu ochrony zdrowia, która odbędzie się 23 listopada 2021 r. w formie hybrydowej.

Konferencja ma na celu omówienie kluczowych kwestii istotnych dla rozwoju polskiej medycyny. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również zagadnienia szczególnie ważne z perspektywy pacjentów.

W trakcie konferencji podsumowane zostaną działania Agencji Badań Medycznych zrealizowane w 2021 roku oraz plany naukowe na 2022 rok. Jedynym z pierwszych przyszłorocznych działań Agencji będzie ogłoszenie konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych. Najbliższy rok będzie także czasem inwestycji w nowe, długo wyczekiwane projekty z zakresu wyrobów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji. Pochylimy się również nad założeniami konkursu na niekomercyjne badania kliniczne oceniające efektywność kliniczną i kosztową różnych produktów leczniczych w tym samym wskazaniu czyli badaniach typu head-to-head. 

Nadal aktualnym problemem pozostaje pandemia COVID-19. Koronawirus zmienił nie tylko codzienne życie, ale również funkcjonowanie szpitali i placówek medycznych. Priorytetem stało się zapobieganie przenoszeniu się wirusa i jego leczenie, dlatego porozmawiamy również o epidemiologii i zdrowiu publicznym.

Pomimo pandemii Agencji Badań Medycznych udało się zrealizować wszystkie zakładane cele. Już po pierwszym roku działania ABM mogliśmy zaobserwować niemal trzykrotny wzrost liczby rejestrowanych, a teraz także realizowanych badań. Dotychczas dofinansowaliśmy 130 projektów badawczych na łączną kwotę ponad 1,5 mld złotych, dzięki czemu ponad 40 tysięcy pacjentów zyska dostęp do najnowocześniejszych terapii.

2022 rok będzie intensywnym czasem rozwoju Agencji Badań Medycznych. Planowane jest otwarcie kolejnych Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, które z pewnością wpłynął na rozwój innowacyjności medycyny w Polsce i zwiększenie liczby badań klinicznych. Kontynuowane będą  również niekomercyjne badania kliniczne dotyczące chorób cywilizacyjnych. Z pewnością będą one stanowić znaczące wsparcie w zakresie rozwoju projektów wprost odnoszących się do założeń Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Konferencja stanie się miejscem do dyskusji i wymiany doświadczeń przedstawicieli różnych dziedzin ochrony zdrowia, co w konsekwencji stanowi szansę na ulepszenie procesu leczenia pacjentów.

REJESTRACJA NA WYDARZENIE

Informację na temat wydarzenia oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: 
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-i-szkolenia/30k27,Konferencja-quotPriorytety-naukowe-w-zdrowiu-na-2022-r-Rola-Agencji-Badan-Medycz.html

Opcje strony

do góry