27.Konferencja "Priorytety naukowe w zdrowiu na 2022 r. Rola Agencji Badań Medycznych w kreowaniu innowacyjnego systemu ochrony zdrowia"

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Badania kliniczne
Obszar
kliniczne
Forma
konferencje
Cena
bezpłatne
Odbiorca
administracja szpitali, członkowie i pracownicy komisji bioetycznych, członkowie zespołów badawczych, dziennikarze, inne, lekarze, pacjenci

Agencja Badań Medycznych zaprasza na Konferencję pn. Priorytety naukowe w zdrowiu na 2022 r. Rola Agencji Badań Medycznych w kreowaniu innowacyjnego systemu ochrony zdrowia, która odbędzie się 23 listopada 2021 r. w formie hybrydowej.


Konferencja ma na celu omówienie kluczowych kwestii istotnych dla rozwoju polskiej medycyny. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również zagadnienia szczególnie ważne z perspektywy pacjentów.


W trakcie konferencji podsumowane zostaną działania Agencji Badań Medycznych zrealizowane w 2021  roku oraz plany nukowe na 2022 rok. Jedynym z pierwszych przyszłorocznych działań Agencji będzie ogłoszenie konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych. Najbliższy rok będzie także czasem inwestycji w nowe, długo wyczekiwane projekty z zakresu wyrobów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji. Pochylimy się również nad założeniami konkursu na niekomercyjne badania kliniczne oceniające efektywność kliniczną i kosztową różnych produktów leczniczych w tym samym wskazaniu czyli badaniach typu head-to-head. 


Nadal aktualnym problemem pozostaje pandemia COVID-19. Koronawirus zmienił nie tylko codzienne życie, ale również funkcjonowanie szpitali i placówek medycznych. Priorytetem stało się zapobieganie przenoszeniu się wirusa i jego leczenie, dlatego porozmawiamy również o epidemiologii i zdrowiu publicznym.


Pomimo pandemii Agencji Badań Medycznych udało się zrealizować wszystkie zakładane cele. Już po pierwszym roku działania ABM mogliśmy zaobserwować niemal trzykrotny wzrost liczby rejestrowanych, a teraz także realizowanych badań. Dotychczas dofinansowaliśmy 130 projektów badawczych na łączną kwotę ponad 1,5 mld złotych, dzięki czemu ponad 40 tysięcy pacjentów zyska dostęp do najnowocześniejszych terapii.


2022 rok będzie intensywnym czasem rozwoju Agencji Badań Medycznych. Planowane jest otwarcie kolejnych Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, które z pewnością wpłynął na rozwój innowacyjności medycyny w Polsce i zwiększenie liczby badań klinicznych. Kontynuowane będą  również niekomercyjne badania kliniczne dotyczące chorób cywilizacyjnych. Z pewnością będą one stanowić znaczące wsparcie w zakresie rozwoju projektów wprost odnoszących się do założeń Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.


Konferencja stanie się miejscem do dyskusji i wymiany doświadczeń przedstawicieli różnych dziedzin ochrony zdrowia, co w konsekwencji stanowi szansę na ulepszenie procesu leczenia pacjentów.

 

Program

Priorytety naukowe w zdrowiu na 2022 r.
Rola Agencji Badań Medycznych w kreowaniu innowacyjnego systemu ochrony zdrowia.

Otwarcie konferencji:

 • Wystąpienie Ministra Zdrowia, dr. n. ekon. Adama Niedzielskiego,
 • Wystąpienie Prezesa Agencji Badań Medycznych, dr. hab. n. med. Radosława Sierpińskiego.

 

10:00- 10:25

Panel 1.  ZAŁOŻENIA KONKURSU NA NIEKOMERCYJNE BADANIA KLINICZNE OCENIAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ KLINICZNĄ I KOSZTOWĄ RÓŻNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH W TYM SAMYM WSKAZANIU – BADANIA TYPU HEAD-TO-HEAD

Wykład wprowadzający i moderacja: prof. Marcin Moniuszko (Przewodniczący Rady ABM, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)

10:25 - 10:35

Do dyskusji zaproszeni zostali:

 • Minister Maciej Miłkowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia),
 • dr n. med. Bernard Waśko (Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. medycznych),
 • Bartłomiej Chmielowiec (Rzecznik Praw Pacjenta ),
 • dr n. med. Roman Topór-Mądry (Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji),
 • Krzysztof Kopeć (Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego),
 • prof. Marcin Czech (Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego).

10:35 - 11:35

Przerwa techniczna

11:35 - 11:45

PANEL 2. ZAŁOŻENIA KONKURSU NA NIEKOMERCYJNE BADANIA KLINICZNE

Wykład wprowadzający prof.  Piotr Rutkowski (Narodowy Instytut Onkologii, Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Onkologicznego) 

11:45 - 11:55

Wprowadzenie do dyskusji Krzysztof Górski (Dyrektor Wydziału Nauki i Finansowania Projektów, Agencja Badań Medycznych)

11:55 – 12:05

Do dyskusji zaproszeni zostali:

 • dr hab. n. med. Marcin Gruchała, prof. nadzw. (Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodniczący Konfernecji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych), 
 • prof. Robert Gil (Kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie),
 • dr hab. n. med. Adam Maciejczyk (Dyrektor Naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego),
 • dr n. med. Marek Migdał (Dyrektor Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”),
 • Marta Bednarek (Fundacja Rak’n’roll).

12:05 - 13:05

Przerwa techniczna

13:05 - 13:15

PANEL 3. ZAŁOŻENIA KONKURSU NA KOMERCYJNE BADANIA KLINICZNE WYROBÓW MEDYCZNYCH
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SZTUCZNEJ INTELIGENCJI, ROBOTYKI I TELEMEDYCYNY

Wykład wprowadzający dr n. med.  Piotr Iwanowski (Clinical Development Advisor, Oasis Diagnostics S.A.)

13:15 - 13:25

Wprowadzenie do dyskusji i moderacja: dr n. farm. Karolina Maria Nowak MBA, Dyrektor Wydziału Innowacji i Rozwoju Biotechnologii, Agencja Badań Medycznych

13:25 – 13:35

Do dyskusji zaproszeni zostali:

 • Minister Anna Goławska (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia),
 • dr inż. Marcel Młyńczak (Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, OASIS Diagnostics S.A.)
 • dr n. med. Paweł Wisz (Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kierownik Centrum Chirurgii Robotycznej NEO Hospital),
 • dr hab. Mirosław Kwaśniewski (Kierownik Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku)
 • Arkadiusz Grądkowski (Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED),

13:35 - 14:35

Przerwa techniczna

14:35 – 14:45

PANEL 4. EPIDEMIOLOGIA I ZDROWIE PUBLICZNE

Wykład wprowadzający dr hab. n. o zdrowiu Grzegorz Juszczyk (Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny)

14:45 - 14:55

Wprowadzenie do dyskusji  dr hab. n. med. Dorota Makarewicz (Zastępca Dyrektora Wydziału Nauki i Finansowania Projektów, Agencja Badań Medycznych)

14:55 - 15:05

Do dyskusji zaproszeni zostali:

 • dr hab. n. o zdrowiu Grzegorz Juszczyk (Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny)
 • dr n. o zdrowiu Paweł Koczkodaj (Zastępca Kierownika Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie),
 • dr hab. n. med. Joanna Didkowska (Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów, Kierownik Krajowego Rejestru Nowotworów w Centralnym Ośrodku Informatyki),
 • prof.  Wojciech Wąsowicz (Kierownik Zakładu Monitoringu Biologicznego i Środowiska w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi),
 • dr n. med. Marta Słomka (Koordynator w Dziale Nauki i Główny Specjalista ds. projektów naukowych w Agencji Badań Medycznych).

15:05 – 16:05

Zakończenie konferencji, Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych termnów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry