Aktualnie znajdujesz się na:

Zaproszenie dla lekarzy POZ do rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym badań klinicznych

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu związanym z podniesieniem kompetencji Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniach klinicznych w ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

Terminy szkoleń będą ustalane na bieżąco, lista  zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu.

Zachęcamy do rejetracji w systemie.

 

Do udziału w szkoleniu kwalifikują się lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej, (weryfikacja na podstawie nr Prawa Wykonywania Zawodu oraz zaświadczenia o zatrudnieniu),

Szkolenia będą prowadzone przez wykładowców Stowarzyszenia GCPpl oraz wykładowców Agencji Badań Medycznych (ABM) w formie stacjonarnej*. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona.

Zakres pierwszej części szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia – (2 h – tj. 2 x 45 min):

 • Wstęp i krótka historia badań klinicznych i rozwoju regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych.
 • Różnice między praktyką lekarską a badaniem klinicznym.
 • Rodzaje badań klinicznych i krótka charakterystyka poszczególnych faz badania.
 • Interesariusze badań klinicznych: sponsor, CRO, SMO, badacz, pacjent, agencje regulatorowe.
 • Główny badacz, zespół badawczy i ośrodek badawczy.
 • Delegacja obowiązków w badaniu klinicznym.
 • Podstawowe informacje na temat dobrej praktyki badań klinicznych.
 • Rola podstawowej opieki zdrowotnej w badaniach klinicznych.
 • Rekrutacja pacjenta do badania klinicznego.
 • Postępowanie z pacjentem w badaniu klinicznym, jego prawa i obowiązki.
 • Nadzór nad bezpieczeństwem leku.

Druga część szkolenia będzie prowadzona przez wykładowców Agencji Badań Medycznych i będzie obejmowała następujące zagadnienia (1h tj. 45 min):

 • Akademia Badań Klinicznych – Program POWER.
 • Statystyka udziału lekarzy POZ w badaniach klinicznych.
 • Rola lekarza POZ w badaniach klinicznych.
 • Kierunki działań Agencji Badań Medycznych w ramach wsparcia lekarzy POZ. 

Szkolenie jest finansowane  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i dzięki temu dla uczestników jest bezpłatne. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz zostanie dokonany zwrot kosztów noclegu i dojazdu na szkolenie zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (zwrot przysługuje w sytuacji dojazdu na szkolenia z miejsca zamieszkania oddalonego o co najmniej 50 km od miejsca szkolenia).

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie on-line, jeśli nie będzie możliwe przeprowadzenie szkolenia w formie stacjonarnej, o czym będą informować na bieżąco. Nie przewidywany jest wówczas zwrot kosztów dojazdu i noclegów. 

Rekrutacja rozpoczyna się 06.07.2021 r. o godzinie 10.00 i potrwa do 17.09.2021 r. do godziny 10.00. Po zakończeniu rekrutacji system elektroniczny automatycznie się wyłączy i nie będzie przyjmował nowych wniosków.

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji: 
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-i-szkolenia/20k18,Projekt-POWER-szkolenie-dla-lekarzy-POZ.html

Opcje strony

do góry