34.Seminarium pt. "Specyfika prowadzenia badań klinicznych wczesnych faz"

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Badania kliniczne
Obszar
kliniczne
Forma
szkolenia
Liczba godzin
3
Cena
bezpłatne
Odbiorca
administracja szpitali, członkowie i pracownicy komisji bioetycznych, członkowie zespołów badawczych, inne, lekarze, pacjenci

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na seminarium online pt.. "Specyfika prowadzenia badań klinicznych wczesnych faz".  

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat badań klinicznych wczesnych faz w szczególnosci:

  • celu i specyfiki prowadzenia tego typu badań,
  • charakterystyki pacjenta w tym pacjenta onkologicznego,
  • organizacji i koordynowania ośrodka badań wczesnych faz,
  • zasad współpracy w ramach prowadzenia badań klinicznych wczesnych faz.

Zachęcamy do udziału w szczególności osoby będące częścią zespołów badawczych oraz wszystkich zainteresowanych wskazaną tematyką!

Program

Agenda

„Specyfika prowadzenia badań klinicznych wczesnych faz”

22 lutego 2022 r. godz. 10.15

 

10.15 – Powitanie uczestników spotkania przez Agnieszkę Ryniec, Dyrektor Centrum Rozwoju Badań Klinicznych Agencji Badań Medycznych

10.25 - Część I. prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda – Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

                    1.   Badanie kliniczne wczesnych faz - cele badania i profil pacjenta.

11:00 - Dyskusja

11.05 - Część II. prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski – Zastępca Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych,  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy.

                    1.   Specyfika prowadzenia badań klinicznych wczesnych faz w onkologii.

11:55 - Dyskusja

12.00 - Część III. dr n. med. Elżbieta Bylina – Kierownik Działu Badań Klinicznych, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy.

                    1.   Organizacja ośrodka badań klinicznych wczesnych faz.

12:55 - Dyskusja

13.00 - Część IV. prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko - Koordynator Medyczny Ośrodka Badań Klinicznych Wczesnych Faz, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.

                    1.   Zasady współpracy w ramach badań wczesnych faz – pacjent, ośrodki zewnętrzne, sponsor.

13.50 - Dyskusja

13.55 ZAKOŃCZENIE

Ilość uczestników jest ograniczona
o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Prowadzący

dr n. med. Elżbieta Bylina

Pracownik Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego od 1995r. Pracę zawodową rozpoczynała na stanowisku pielęgniarki/koordynatora badań klinicznych w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków. Tytuł magistra uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz ukończyła studia podyplomowe „Metodologia badań  klinicznych”. W efekcie zaangażowania w pracę naukową  przygotowała rozprawę doktorską, którą obroniła w 2020 r. uzyskując stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Od 2015 roku pełni funkcję Kierownika Działu Badań Klinicznych w NIO-PIB. Od początku pracy zawodowej zajmuje się koordynowaniem oraz organizacją badań klinicznych.

prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko

Kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Koordynator Medyczny Ośrodka Badań Klinicznych Wczesnych Faz w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Absolwent gdańskiej uczelni - posiada specjalizację z radioterapii onkologicznej oraz onkologii klinicznej. W latach 2005 – 2007 odbył stypendium naukowe w Uniwersytecie Colorado w Denver, pracując nad czynnikami predykcyjnymi korzyści klinicznej z leczenia inhibitorami receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) u chorych na raka płuca. Od ponad dwudziestu lat prowadzi badania kliniczne oraz badania translacyjne w onkologii, we współpracy z uniwersyteckimi grupami badawczymi oraz z przemysłem farmaceutycznym. Jest autorem ok.180 prac naukowych i aktywnym uczestnikiem międzynarodowych konferencji naukowych w dziedzinie onkologii.

prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

Od 2010 r. pracuje w Instytucie Hematologii i Transfuzjologi w Warszawie, gdzie od 2017 r. pełni funkcję Dyrektora. W 2016 r. ukończyła studia „MBA w ochronie zdrowia”. Od 2013 r. pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego, a od 2018 jest konsultantem krajowym w dziedzinie hematologii. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii klinicznej i immunologii klinicznej. Ma duże doświadczenie w kierowaniu badaniami klinicznymi, w ostatnich kilku latach prowadziła  ponad 25 badań. Autorka ponad 140 prac cytowanych ok. 1800 razy. Jest 5-krotną laureatką Nagrody Ministra Zdrowia za dorobek naukowy i stypendystką rządu francuskiego oraz International Union Against Cancer.

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Zastępca Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, były Przewodniczący Rady Naukowej NIO-PIB. Głównym przedmiotem jego zainteresowania są czerniaki skóry oraz mięsaki tkanek miękkich i kości (w tym GIST). Członek takich stowarzyszeń, jak ASCO, Connective Tissue Oncology Society, PTO, ESSO, ESMO, Europejskiej Organizacji do Badań i Leczenia Raka — EORTC. Przewodniczący-Elekt Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz ex-Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Członek Editorial Board Annals of Surgical Oncology, European Journal of Surgical Oncology, Nowotwory – Journal of Oncology, Oncology in Clinical Practice. Autor i współautor ponad 140 oryginalnych prac naukowych (Impact Factor ponad 4000, indeks cytowań powyżej 14000, indeks-H 65, uhonorowany Highly Cited Researcher in Clinical Medicine 2021) oraz kilku podręczników (m.in. uhonorowany nagrodą zespołową Ministra Zdrowia za podręcznik Chirurgia nowotworów) i rekomendacji klinicznych polskich i międzynarodowych. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych (m.in. dotyczących biopsji węzła wartowniczego w czerniaku skóry, badań molekularnych u chorych na mięsaki, czerniaki skóry i GIST, wieloośrodkowych badań klinicznych). Współkoordynator Rejestru Klinicznego GIST i Polskiego Rejestru Nowotworów Kości. Członek Rady Agencji Badań Medycznych, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka.,Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej.

Uwagi

Istnieje możliwość tłumaczenia spotkania przez tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM). Prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby na adres e-mail: szkolenia@abm.gov.pl do dnia 14.02.2022 r.

Na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym otrzymają Państwo link do spotkania.

Udział w szkoleniu będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszej rejestracji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z komunikatami wyświetlanymi w trakcie rejestracji oraz po jej dokonaniu. Otrzymanie maila z potwierdzeniem zapisu na dane szkolenie jest jednoznaczne z prawidłowym ukończeniem rejestracji i zakwalifikowaniem na szkolenie.

Ilość uczestników jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych termnów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry